Jaarrekening

Elk jaar maakt het stadsbestuur een jaarrekening op. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van het volgende jaar. Deze jaarrekening is openbaar.

De jaarrekening vervangt sinds 2014 het jaarverslag van het schepencollege.

Jaarrekeningen

Oude jaarverslagen kunt u opvragen via het stadsloket.