Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning in werking getreden. Voor alle projecten die vallen onder de Vlaamse of provinciale lijst moet u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen.

Op gemeentelijk niveau trad de omgevingsvergunning in werking op 1 januari 2018. Sindsdien vervangt de omgevingsvergunning de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de verkavelingsvergunning.

Hebt u vragen over de omgevingsvergunning, mail dan naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. U kunt ook een kijkje nemen op www.omgevingsloket.be. Hebt u problemen met de digitale indiening, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de omgevingsvergunning via tel. 015-45 45 91 of helpdesk.omgevingsverguning@hpe.com.

Procedure

  • U dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal in bij het omgevingsloket
  • Uw aanvraag kan de gewone procedure (met een openbaar onderzoek) doorlopen, of de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek).
  • Er zijn drie bevoegde niveaus. De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die door hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten staan, en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden. De provincie Antwerpen is bevoegd voor aanvragen die door van hun bovenlokale belang of impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Maak een afspraak

Wilt u weten welke voorschriften er van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Wilt u een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Maak een afspraak met de dienst omgeving. 

Belasting

De stad heft vanaf 1 januari 2018 een belasting op omgevingsvergunningen. Alle kleine aanvragen, zoals een melding, het bouwen van een eengezinswoning of het verbouwen van een woning, blijven gratis. Enkel de dossiers waarvoor een openbaar onderzoek nodig is en de grotere, complexe dossiers (zoals verkavelingen en bouwprojecten met appartementen) worden belast. U vindt het reglement op www.herentals.be/belastingen.