Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer u werken uitvoert, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. U hebt een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen uitdoen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig en volstaat een melding bij de stad

De werkzaamheden mogen in geen geval strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

In Herentals blijven de procedures van de stedenbouwkundige vergunning van toepassing tot en met 31 mei 2017. Vanaf 1 juni 2017 voert de stad de omgevingsvergunning in en gelden er andere richtlijnen en procedures.

Informeer uzelf

Wilt u weten welke voorschriften er van toepassing zijn op een bepaalde locatie? Heeft u vragen over de procedure van de vergunningsaanvraag? Wilt u een voorbespreking voor een project in ontwerpfase? Maak een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening. Probeer uw vragen zo goed mogelijk te omschrijven. 

Stel uw aanvraagdossier samen 

Het aanvraagformulier hangt af van de geplande werkzaamheden.

 • eenvoudige dossiersamenstelling (handelingen zonder medewerking architect)
 • uitgebreide dossiersamenstelling (handelingen met architect)
 • technische werken / terreinaanlegwerken (infrastructuurwerkzaamheden, …)

Bij elke aanvraag is er een checklist die weergeeft welke dossierstukken nodig zijn voor een volledig dossier. 

Indiening

Met architect

 • Alle aanvragen met uitgebreide dossiersamenstelling (handelingen met architect) moeten verplicht digitaal worden ingediend via het digitaal loket.
 • Bij een digitale indiening moet het normenboek van de Vlaamse overheid gevolgd worden.
 • Dossiers met medewerking architect die nog op papier binnenkomen, worden onontvankelijk verklaard en teruggestuurd.
 • Alle andere aanvragen, zonder medewerking van een architect, worden bij voorkeur digitaal ingediend. In het digitaal loket is er een snelinvoer voorzien voor eenvoudige dossiers.

Zonder architect

U mag de aanvragen zonder medewerking van een architect ook nog analoog indienen:

 • Stuur uw dossier aangetekend op naar stad Herentals, dienst ruimtelijke ordening, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
 • Geef het dossier tegen ontvangstbewijs af aan het stadsloket (Augustijnenlaan 30). U moet hier geen afspraak voor maken.

Verloop van het dossier 

Digitaal

 • Alle verdere berichtgeving over uw digitale dossier verloopt via het digitaal loket.
 • Als uw dossier volledig en ontvankelijk is, ontvangt u een mail van het digitaal loket met een overzicht van de procedure. De termijn van de vergunningsprocedure bedraagt 75 dagen.
 • Als uw dossier niet volledig of ontvankelijk is, ontvangt u een bericht met de reden van onvolledigheid of onontvankelijkheid. U krijgt een overzicht van zaken die niet in orde zijn.
 • In sommige gevallen moet u een openbaar onderzoek laten uitvoeren. De termijn van de vergunningsprocedure wordt dan 105 dagen. U krijgt de nodige richtlijnen en documenten toegestuurd.

Op papier

 • Als uw dossier volledig en ontvankelijk is, ontvangt u een brief van de stad met een overzicht van de procedure. De termijn van de vergunningsprocedure bedraagt 75 dagen.
 • Als uw dossier niet volledig ontvankelijk is, ontvangt u een brief van de stad met de reden van onvolledigheid of onontvankelijkheid. U krijgt een overzicht van zaken die niet in orde zijn.
 • In sommige gevallen moet u een openbaar onderzoek laten uitvoeren. De termijn van de vergunningsprocedure wordt dan 105 dagen. U krijgt de nodige richtlijnen en documenten toegestuurd.

Adviesronde

 • Het stadsbestuur informeert zich bij verschillende organisaties (brandweer, Agentschap Natuur en Bos, NMBS, Agentschap wegen en verkeer, milieudienst, technische dienst, …). 
 • De dienst ruimtelijke ordening bundelt alle informatie, gaat de wettelijkheid na van uw plannen en kijkt na of de aanvraag aanvaardbaar is.
 • De dienst legt dit advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Besluitvorming en bekendmaking

 • Het schepencollege neemt een besluit binnen de 75 dagen (of 105 dagen bij een openbaar onderzoek) .
 • Voor de digitale aanvragen is dit een digitaal besluit dat u via het digitaal loket zal ontvangen.
 • Voor de papieren aanvragen wordt het besluit op papier bezorgd.

Wat brengt u mee?

Informatievraag (eerste afspraak)

U brengt alle bestaande informatie mee over het pand of perceel, en de directe omgeving. 

 • adres of perceelnummer
 • omschrijving van de geplande werkzaamheden
 • foto’s van de locatie
 • een schets van de geplande werkzaamheden
 •  …

Voorbespreking van concreet voorstel (tweede afspraak)

Heeft u een concreet idee of voorstel op basis van de verkregen informatie? Maak dan opnieuw een afspraak voor een voorbespreking. Een voorbespreking bevordert een vlotte afhandeling van uw dossier. U brengt mee: 

 • analyse van de omgeving (hoe groter uw project, hoe diepgaander de analyse)
 • foto's van het perceel en de aanpalende percelen
 • plan van de laatste vergunning
 • plan van de bestaande toestand
 • plan van de gewenste toestand
 • Een volumestudie
 • Eventueel een maquette

Deze documenten mogen digitaal worden meegebracht indien het gaat over een digitale indiening.

Indiening van het dossier

 • Papieren dossiers (zonder medewerking van architect) kunnen zonder afspraak worden ingediend aan het stadsloket.
 • Digitale dossiers moeten worden ingediend via het digitaal loket.