Stedenbouwkundige melding

Voor werkzaamheden met een beperkte ruimtelijke impact hebt u geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Soms volstaat een stedenbouwkundige melding. Indien de melding volledig en ontvankelijk is, dan kunt u twintig dagen na de melding beginnen met de werkzaamheden.

Een melding volstaat niet wanneer de werkzaamheden:

  • in strijd zijn met verkavelingsvoorschriften, ruimtelijk uitvoeringsplan, …
  • gebeuren op een perceel van een beschermd monument
  • gebeuren binnen de contouren van een dorps- of stadsgezicht
  • gebeuren binnen een afgebakende oeverzone of ruimingstrook van een waterloop
  • voor de rooilijn gebeuren of in een achteruitbouwstrook

In dat geval heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Een stedenbouwkundige melding volstaat wel voor:

  • type 1: handelingen met stabiliteitswerken binnen een vergund gebouw (draagmuur, …)
  • type 2: handelingen met stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken van een vergund gebouw (nieuwe draagbalk, …)
  • type 3: oprichting van een bijgebouw, aangebouwd aan een vergunde woning
  • type 4: verbouwing of uitbreiding van een vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf in industriegebied
Een melding van handelingen die betrekking hebben op de stabiliteit, moet u altijd digitaal indienen in samenwerking met een architect. Voor meldingen zonder architect werden door de stad voorbeelddossiers uitgewerkt.
 
De werkzaamheden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: