Stadskrant

De Stadskrant is het informatieblad van het stadsbestuur van Herentals. De Stadskrant verschijnt elke maand, behalve in juli en augustus. Wilt u een tekst of een aankondiging laten opnemen in de Stadskrant, bezorg dan uw materiaal uiterlijk op de eerste werkdag van de maand voor de verschijning aan de redactie.