Meerjarenplanning

Het stadsbestuur voert zijn beleid uit op basis van een strategische meerjarenplanning. Dit meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (beleidsdoelstellingen) en een financiële nota. Het strategische meerjarenplan heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad wordt verkozen.

2020-2025