Samenstelling strategische ateliers

De strategische ateliers bestaan uit de volgende leden:

  • vertegenwoordigers vanuit erkende verenigingen waarvan de doelstelling aansluit bij de inhoud van het strategisch atelier
  • minimaal 50 % geïnteresseerde en betrokken burgers die geen erkende vereniging vertegenwoordigen.

De gemeenteraad stelt de vertegenwoordigers van erkende verenigingen en betrokken burgers die zich kandidaat hebben gesteld voor het lidmaatschap van het strategisch atelier aan als leden van het strategisch atelier. Als het strategisch atelier meer dan 18 leden telt, wordt een algemene vergadering en een bestendig bureau geïnstalleerd.

Alle leden van het strategisch atelier zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering. De algemene vergadering kiest uit zijn leden de vertegenwoordigers van het bestendig bureau. De algemene vergadering streeft bij de samenstelling van het bestendig bureau naar maximale diversiteit. Het bestendig bureau bestaat uit maximaal 18 leden.

Het bestendig bureau is bevoegd voor alle taken en werkzaamheden van de strategische ateliers