Recyclagepark

Coronamaatregel

Vanaf 8 juni gelden de gewone openingsuren en is het recyclagepark terug open op zaterdag. U moet wel nog steeds een afspraak maken. Een afspraak maakt u op deze pagina, of u belt naar het stadsloket (014-28 50 50). 
 
De duurtijd van een afspraak is 10 minuten, maar als u meer tijd nodig hebt om uw afval uit te laden, mag u ook langer blijven. Het is dus niet nodig om meerdere afspraken na elkaar te boeken. U mag wel meerdere keren per dag komen, maar dan moet u telkens een nieuwe afspraak maken.
 
 • Draag een mondmasker.
 • Kom enkel op de dag en het tijdstip van uw afspraak.
 • Kom alleen.
 • Sorteer uw afval vooraf, zodat uw bezoek snel kan afgehandeld worden.
Asbest en eterniet
 
 • Asbest en eterniet kunnen voorlopig niet binnengebracht worden op het recyclagepark in Herentals.
 • Vanaf 1 augustus kunt u wel terecht op het regionale recyclagepark in Beerse (Oosteneinde z/n). Het is verplicht om het hechtgebonden asbest te verpakken in transparante, plastic (bouw)folie. Verder is het ook mogelijk om asbest aan huis te laten ophalen. Meer informatie hierover vindt u op www.iok.be.

Hoe werkt het recyclagepark?

Op het recyclagepark zamelen we recycleerbare fracties uit uw huisvuil apart in. Het recyclagepark is toegankelijk voor:

Inwoners, verenigingen en scholen van Herentals
 
 • Voor groenafval en grofvuil betaalt u 0,15 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen. 
 • Alle andere afvalstoffen zijn gratis. 
 • Elk Herentals gezin mag bovendien 50 kilogram groenafval per jaar gratis naar het recyclagepark brengen. ​
 • Breng uw identiteitskaart mee. 
Niet-inwoners met een eigendom in Herentals
 
 • U mag enkel afval afkomstig van verbouwingswerken aan uw eigendom brengen.
 • Voor groenafval en grofvuil betaalt u 0,15 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen.
 • Alle andere afvalstoffen zijn gratis.
 • Breng een kopie van het huurcontract, de aankoopakte of de bouwvergunning mee. Als de eigenaar van de eigendom overleden is, breng dan een kopie van de overlijdensakte mee.
Bedrijven uit Herentals
 
 • Bedrijven melden zich eerst aan bij een van de toezichters.
 • U mag enkel afval brengen dat vergelijkbaar is met de samenstelling en hoeveelheid van afval van een gezin. Dat zijn dus afvalstoffen die ontstaan door activiteiten van dezelfde aard  als activiteiten van de normale werking van een gezin. Bedrijfsafval is niet toegelaten. 
 • U betaalt 0,35 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen. 
 • U mag geen Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afleveren. 
Controle
 
 • U mag afval enkel afleveren na goedkeuring van de toezichters. Zij kijken bij elk bezoek na of uw afval toegelaten is op het recyclagepark. U volgt hierbij de instructies van de toezichters.
 • U moet het materiaal gesorteerd aanbieden. Bijvoorbeeld bij een fiets moet u thuis het zadel en de banden reeds verwijderen.
 • De toezichters mogen u toegang weigeren tot het recyclagepark. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u grote ladingen van een bepaalde afvalsoort brengt. Elke burger heeft immers het recht om afval te storten op het recyclagepark. Als één burger met een aantal grote ladingen de containers onmiddellijk vult, kunnen andere burgers hun recht niet uitoefenen.

Met welke voertuigen mag ik op het recyclagepark?
 
Het recyclagepark is toegankelijk voor personenvoertuigen met of zonder aanhangwagen en lichte vrachtwagens. Voertuigen met laadklep zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten.
 

Wat mag ik naar het recyclagepark brengen?

Te koop: verse compost

 • Op het recyclagepark kunt u zakken verse compost kopen. De zakken bevatten 40 liter compost en kosten 4 euro per stuk.
 • Als u compost wil, dan rijdt u naar het betalende deel van het recyclagepark. Daar kunt u betalen met cash of bankkaart en ontvangt u de zakken.