Recyclagepark

Corona-maatregel

Het recyclagepark is open onder strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, en op afspraak.

Het recylagepark is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. U mag enkel op het recyclagepark als u een afspraak hebt. Een afspraak maakt u op deze pagina, of u belt naar het stadsloket (014-28 50 50). 

 • Asbest, eterniet en materiaal voor de kringloopwinkel kunnen niet binnengebracht worden.
 • Afgedankte elektrische apparaten (AEEA) en klein gevaarlijk afval (KGA) kunt u opnieuw brengen.
 • Kom enkel wanneer het dringend is. Stel uw bezoek dus zo lang mogelijk uit.
 • Reserveer geen meerdere plaatsen in de afspraakagenda. Kies een moment uit, en kom op dat moment. U mag meerdere keren per dag komen, maar dan moet u telkens een nieuwe afspraak maken.
 • Sorteer uw afval vooraf, zodat uw bezoek snel kan afgehandeld worden.
 • Kom alleen.

Gewone werking / Niet van toepassing op dit moment

Op het recyclagepark zamelen we recycleerbare fracties uit uw huisvuil apart in. Het recyclagepark is toegankelijk voor:

Inwoners, verenigingen en scholen van Herentals
 
 • Voor groenafval en grofvuil betaalt u 0,15 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen. 
 • Alle andere afvalstoffen zijn gratis. 
 • Elk Herentals gezin mag bovendien 50 kilogram groenafval per jaar gratis naar het recyclagepark brengen. ​
 • Breng uw identiteitskaart mee. 
Niet-inwoners met een eigendom in Herentals
 
 • U mag enkel afval afkomstig van verbouwingswerken aan uw eigendom brengen.
 • Voor groenafval en grofvuil betaalt u 0,15 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen.
 • Alle andere afvalstoffen zijn gratis.
 • Breng een kopie van het huurcontract, de aankoopakte of de bouwvergunning mee. Als de eigenaar van de eigendom overleden is, breng dan een kopie van de overlijdensakte mee.
Bedrijven uit Herentals
 
 • Bedrijven melden zich eerst aan bij een van de toezichters.
 • U mag enkel afval brengen dat vergelijkbaar is met de samenstelling en hoeveelheid van afval van een gezin. Dat zijn dus afvalstoffen die ontstaan door activiteiten van dezelfde aard  als activiteiten van de normale werking van een gezin. Bedrijfsafval is niet toegelaten. 
 • U betaalt 0,35 euro/kg. Per weging moeten we u een minimum van 5 kilogram aanrekenen. 
 • U mag geen Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afleveren. 
Controle
 
 • U mag afval enkel afleveren na goedkeuring van de toezichters. Zij kijken bij elk bezoek na of uw afval toegelaten is op het recyclagepark. U volgt hierbij de instructies van de toezichters.
 • U moet het materiaal gesorteerd aanbieden. Bijvoorbeeld bij een fiets moet u thuis het zadel en de banden reeds verwijderen.
 • De toezichters mogen u toegang weigeren tot het recyclagepark. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u grote ladingen van een bepaalde afvalsoort brengt. Elke burger heeft immers het recht om afval te storten op het recyclagepark. Als één burger met een aantal grote ladingen de containers onmiddellijk vult, kunnen andere burgers hun recht niet uitoefenen.

Met welke voertuigen mag ik op het recyclagepark?
 
Het recyclagepark is toegankelijk voor personenvoertuigen met of zonder aanhangwagen en lichte vrachtwagens. Voertuigen met laadklep zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten.
 

Wat mag ik naar het recyclagepark brengen?

Te koop: verse compost

 • Op het recyclagepark kunt u zakken verse compost kopen. De zakken bevatten 40 liter compost en kosten 2 euro per stuk.
 • Als u compost wil, dan rijdt u naar het betalende deel van het recyclagepark. Daar kunt u betalen met cash of bankkaart en ontvangt u de zakken.