Recyclagepark

Toegang tot het recyclagepark

Het recyclagepark is toegankelijk voor:

 • Inwoners
 • Zakelijk gerechtigden van een tweede verblijf
 • Bedrijven met huishoudelijk afval
 • Herentalse verenigingen
 • Scholen

Inwoners krijgen toegang tot het recyclagepark met hun identiteitskaart. 

Mensen met een tweede verblijf in Herentals, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen een toegangskaart voor het recyclagepark kopen. Deze kost 5 euro en is een jaar geldig. 

Controle

 • U mag afval enkel afleveren na goedkeuring van de toezichters. Zij kijken bij elk bezoek na of uw afval toegelaten is op het recyclagepark. U volgt hierbij de instructies van de toezichters.
 • U moet het materiaal gesorteerd aanbieden. Bijvoorbeeld bij een fiets moet u thuis het zadel en de banden reeds verwijderen.
 • De toezichters mogen u toegang weigeren tot het recyclagepark. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u grote ladingen van een bepaalde afvalsoort brengt. Elke burger heeft immers het recht om afval te storten op het recyclagepark. Als één burger met een aantal grote ladingen de containers onmiddellijk vult, kunnen andere burgers hun recht niet uitoefenen.

Met welke voertuigen mag ik op het recyclagepark?
 
Het recyclagepark is toegankelijk voor personenvoertuigen met of zonder aanhangwagen en lichte vrachtwagens. Voertuigen met laadklep zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten.

Wat mag ik naar het recyclagepark brengen?

Te koop

 • Compost: 2 euro/zak (40 l)
 • Topdressing: 4 euro/zak (40 l)
 • Potgrond: 4 euro/zak (50 l)
 • PMD-zakken: 3,60 euro/rol
 • GFT-zakjes: 6 euro/pakket (8 l)
 • BioBags: 6 euro/rol (120 l)

Tarieven

AfvalfractieTarief
Grof vuil0,26 euro/kg
Cellenbeton, kalk, gips0,16 euro/kg
Hout C0,16 euro/kg
Roofing0,16 euro/kg

Groenafval (exclusief snoeihout)

 • boomstronken
 • bladeren en boomvruchten
 • grasmaaisel
 • tuinafval
0,10 euro/kg
Hout A en B0,10 euro/kg
Vlakglas0,10 euro/kg
Harde kunststoffen0,10 euro/kg
Zand0,02 euro/kg
Steen- en betonpuin0,02 euro/kg

Hechtgebonden asbestcement

 • < 200 kg per gezin per jaar
 • > 200 kg per gezin per jaar

 

 • Gratis
 • 0,26 euro/kg

Piepschuim

 • < 60 liter
 • 60-200 liter
 • > 200 liter

 

 • Gratis
 • 1,00 euro
 • 6,50 euro
Asfalt0,16 euro/kg

GRATIS

Snoeihout, glazen flessen en bokalen, papier en karton, elektrische apparaten (AEEA), metaal, klein gevaarlijk afval (KGA), batterijen, frituurolie en frituurvet, kurken stoppen, kaarsresten, videobanden en muziekcassettes, autobanden, herbruikbare goederen en textiel, pmd in pmd-zakken.

Let op: met snoeihout bedoelen we takken van loofbomen en naaldbomen, struiken en coniferen, houtige takken met een minimum dikte van 1 centimeter en een maximum diameter van 20 centimeter.