Dienstencentrum Convent 2

Dienstencentrumleider: charlotte.dewin@herentals.be

Update 4 november 2021

Wegens recente besmettingen van het coronavirus in dienstencentrum Convent2 gelden de volgende maatregelen in het gebouw:

 • medewerkers, bezoekers en vrijwilligers moeten een mondmasker dragen bij het betreden van en verplaatsingen binnen het gebouw
 • u kunt enkel gebruikmaken van de cafetaria wanneer u beschikt over een COVID-Safe ticket. U mag er met maximum vier personen aan tafel zitten.
 • lessen en cursussen gaan enkel door met de nodige veiligheidsmaatregelen. Daarom geldt er geen mondmaskerplicht tijdens de lessen, enkel bij verplaatsingen in het lokaal en het dienstencentrum.

Bescherm een ander, bescherm uzelf!


Dienstencentrum Convent2 is er voor alle inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Wij hebben vooral aandacht voor ouderen, mensen met een handicap en mensen die zorgbehoevend zijn. De lessen en workshops worden gegeven door vrijwilligers, zowel in Herentals als in het Dorpshuis van Noorderwijk.

Infopunt

 • Voor aanvraag thuiszorg en algemene vragen en advies over thuiszorg: maaltijden aan huis, gezinszorg, voetverzorging, minder mobielen centrale (MMC) en dienst aangepast vervoer (DAV).
 • Voor vragen over alle sociale dienstverlening in Herentals. Wie niet kan langskomen, mag een afspraak maken voor een huisbezoek van onze coördinator bezoekersproject.  Zij komt bij u thuis toelichting geven over sociale voordelen en bekijkt samen met u of u al uw rechten benut.
 • Voor vragen over ondersteuning van mantelzorgers.
 • Voor mantelzorgers en familie van personen met dementie.

Ontmoeting, ontspanning, vorming en creatief zijn

 • taallessen, computercursussen, fotografiecursussen
 • creatieve workshops: bloemschikken, schilderen, tekenen, hobbyateliers, kantklossen,…
 • cafetaria open op werkdagen tussen 13 en 17 uur
 • kaartnamiddagen, bingo spelen, petanque spelen, buurtwerking, gelegenheidsactiviteiten
 • buurtcafé 't Begijntje: elke woensdag open van 13.30 tot 16 uur. Adres: Begijnhof 26b, het vroegere clubhuis. 

Rouw en verlies

In dienstencentrum Convent2 kunt u regelmatig deelnemen aan lezingen en lotgenotencontacten over rouw en verlies. Sommige ervaringen zijn moeilijk om te verwerken. Afscheid nemen van een dierbare. Een onverwachte diagnose verwerken. Vrije tijd opgeven om voor iemand te zorgen. Je veerkracht verliezen als mantelzorger. Door het coronavirus is dit nog moeilijker geworden. Veel mensen verloren een dierbare of werden op een andere manier geconfronteerd met verlies. De lezing van dinsdag 11 mei in dienstencentrum Convent2 is uitgesteld door corona. Hebt u nood aan een gesprek of hebt u interesse in deze bijeenkomsten? Bel 014-28 20 00 of stuur een mail naar dienstencentrum@herentals.be.