Dienstencentrum Convent 2

Dienstencentrumleider: dienstencentrum@herentals.be

De cafetaria is opnieuw open. Kom gerust eens langs tussen 13 en 17 uur.

Onze cursussen gaan opnieuw van start vanaf 13 september.

 

Dienstencentrum Convent2 is er voor alle inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Wij hebben vooral aandacht voor ouderen, mensen met een handicap en mensen die zorgbehoevend zijn. De lessen en workshops worden gegeven door vrijwilligers, zowel in Herentals als in het Dorpshuis van Noorderwijk.

Infopunt voor thuiszorgdiensten: voor aanvraag thuiszorg en algemene vragen en advies over thuiszorg: maaltijden aan huis, gezinszorg, voetverzorging, minder mobielen centrale (MMC) en dienst aangepast vervoer (DAV).

Ontmoeting, ontspanning, vorming en creatief zijn

  • taallessen, computercursussen, fotografiecursussen
  • creatieve workshops: bloemschikken, schilderen, tekenen, hobbyateliers, kantklossen,…
  • cafetaria, kaartnamiddagen, bingo spelen, petanque spelen, buurtwerking, gelegenheidsactiviteiten
  • buurtcafé 't Begijntje: elke woensdag open van 13.30 tot 16 uur. Adres: Begijnhof 26b, het vroegere clubhuis. 

Infopunt voor senioren: voor vragen over alle sociale dienstverlening in Herentals. Wie niet kan langskomen, mag een afspraak maken voor een huisbezoek van onze coördinator bezoekersproject.  Zij komt bij u thuis toelichting geven over sociale voordelen en bekijkt samen met u of u al uw rechten benut.

Infopunt dementie: voor mantelzorgers en familie van personen met dementie.

Rouw en verlies: in dienstencentrum Convent2 kunt u regelmatig deelnemen aan lezingen en lotgenotencontacten over rouw en verlies. Sommige ervaringen zijn moeilijk om te verwerken. Afscheid nemen van een dierbare. Een onverwachte diagnose verwerken. Vrije tijd opgeven om voor iemand te zorgen. Je veerkracht verliezen als mantelzorger. Door het coronavirus is dit nog moeilijker geworden. Veel mensen verloren een dierbare of werden op een andere manier geconfronteerd met verlies. De lezing van dinsdag 11 mei in dienstencentrum Convent2 is uitgesteld door corona. Hebt u nood aan een gesprek of hebt u interesse in deze bijeenkomsten? Bel 014-28 20 00 of stuur een mail naar dienstencentrum@herentals.be.