Nieuw openbaar onderzoek naar windmolens op Plassendonk

Update 11 september 2020

Het tweede openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag voor drie windmolens op Plassendonk eindigt op 26 september 2020. Daarom organiseert het stadsbestuur in samenwerking met Engie een infomarkt in de foyer van cc 't Schaliken. De infomarkt vindt plaats op maandag 21 september. Medewerkers van Engie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De stad neemt de nodige maatregelen om de markt veilig te laten verlopen. 

Coronamaatregelen

  • Een bezoek is enkel mogelijk op afspraak. 
  • U mag maximaal met twee personen uit een gezin komen. Maak voor elke persoon apart een afspraak. Dat kan online of via tel. 014-28 50 50.
  • Kom stipt op tijd.
  • Een mondmasker is verplicht.
  • Hou afstand van elkaar.
  • Een bezoek aan de infomarkt duurt maximaal 30 minuten.
Update 26 augustus 2020
Oorspronkelijk bericht
 
De stad Herentals volgt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het windproject Plassendonk (OMV_2017008799) op. Het college van burgemeester en schepenen brengt u daarom op de hoogte van de volgende stap in dit dossier.
 
Electrabel/Engie diende bij de Vlaamse Regering een wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag in. De minister aanvaardde dit wijzigingsverzoek en nu loopt er van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 een nieuw openbaar onderzoek voor dit dossier. Gezien de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Op aandringen van de stad zorgde Electrabel/Engie voor een digitaal alternatief door het project toe te lichten op de website www.engie.be/herentals-plassendonk
 
Via www.omgevingsloket.be kunt u beperkte informatie bekijken over deze omgevingsvergunningsaanvraag. Als u wilt, kunt u het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.  
 
Een nieuw openbaar onderzoek betekent dat u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Dien uw bezwaren uiterlijk op 18 augustus 2020 in met vermelding van het referentienummer (OMV_2017008799). Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), met een mail naar info@herentals.be of met een brief aan het college van burgemeester en schepenen (post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).