Openbaar onderzoek

U hebt als burger het recht om openbare onderzoeken in te zien en er uw bezwaren op in te dienen.

Geef bij het maken van uw afspraak duidelijk aan welk dossier u wilt raadplegen.

Omgeving

De openbare onderzoeken van ruimtelijke ordening omvatten de dossiers rond ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...

Andere openbare onderzoeken