Openbaar onderzoek

U hebt als burger het recht om openbare onderzoeken in te zien en er uw bezwaren op in te dienen.

Geef bij het maken van uw afspraak duidelijk aan welk dossier u wilt raadplegen.

Omgeving

De openbare onderzoeken van ruimtelijke ordening omvatten de dossiers rond ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...

Technische dienst

De openbare onderzoeken van de technische dienst omvatten alles rond mobiliteit, verkeer, grote bouwprojecten van de stad, ...