GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) adviseert de omgevingsambtenaar, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de stad.

De GECORO wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Een mandaat duurt 6 jaar.

De GECORO bestaat, naast de voorzitter, uit 12 leden en hun plaatsvervangers. Het gaat om:

  • experten op het vlak van ruimtelijke ordening
  • vertegenwoordigers van werknemers, milieu en natuur, landbouw, handelaars en zelfstandigen, en bedrijven.

De gemeenteraad keurde op 1 oktober 2019 de samenstelling van de GECORO goed.

Verslagen