Adreswijziging

Wanneer u verhuist naar of binnen Herentals, moet u dit binnen de acht werkdagen aangeven bij de stad. Dat kan op twee manieren:

Vervolg

  • Na uw aangifte controleert de wijkagent of u op het nieuwe adres woont. 
  • Als dit in orde is, krijgt u een document van de wijkagent. Daarmee kunt u ten vroegste vijf werkdagen later bij het stadsloket uw identiteitskaart en die van uw familieleden laten aanpassen. Een medewerker aan het onthaal helpt u verder. U moet geen afspraak maken. 
  • Vergeet de pincodes van de identiteitskaarten niet. Puk- en pincode vergeten? Vraag nieuwe codes aan!

Kostprijs

Een adreswijziging is gratis.

Voorlopig enkel dringende woonstcontrole

Als maatregel tegen de bestrijding van het corona-virus beperkt de politie haar dienstverlening waardoor woonstcontroles niet op korte tijd worden uitgevoerd. Indien uw adreswijziging toch dringend is, kunt u ons minstens drie van volgende bewijsstukken over uw nieuwe adres mailen of deponeren in de brievenbus van het administratief centrum, Augustijnenlaan 30:

  • Eigendomsakte of huurcontract
  • Bewijs van opening meters (of overdracht) bij electriciteitsleverancier of een factuur
  • Bewijs van opening meters (of overdracht) bij watermaatschappij of een factuur
  • Bewijs abonnement internet of vaste telefonie op nieuw adres
  • Voor een sociale woning: een attest van de woningmaatschappij
  • Contract brandverzekering gebouw of familiale verzekering met vermelding nieuw adres

Zo kunnen wij u reeds inschrijven in afwachting van de woonstcontrole.