Adreswijziging

Wanneer u verhuist naar of binnen Herentals, moet u dit binnen de acht werkdagen aangeven bij de stad.

U kunt uw adreswijziging op twee manieren melden:

  • U meldt de adreswijziging via de website van de stad (zonder kaartlezer).
  • U maakt een afspraak met de dienst burgerzaken. Het volstaat dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte komt doen. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Vervolg

Na uw aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het nieuwe adres woont. Als de adreswijziging wordt goedgekeurd, krijgt u een document van de politie. Daarmee kunt u zich ten vroegste 5 werkdagen later aanmelden om uw identiteitskaart en die van uw familieleden te laten aanpassen. U moet geen afspraak maken. Een medewerker helpt u verder aan het onthaal. Vergeet de pincodes van de identiteitskaarten niet. Puk- en pincode vergeten? Vraag nieuwe codes aan!

Kostprijs

Een adreswijziging is gratis.