Aanvraag adreswijziging
Aangifte

Uw gegevens
Uw vorige adres
Uw nieuwe adres
Geef alle voornamen, familienamen en rijksregisternummers van de personen die naar het nieuwe adres verhuizen.

 

Meer informatie over diftar (opent in een nieuw venster)

De stad Herentals verwerkt haar afval via Diftar. Als u in Herentals woont, gebruikt u de containers van Diftar om uw afval mee te geven. 

Geef hieronder aan welke bakken u wilt aanvragen, opzeggen of omruilen.

Ik heb geen containers nodig
Restafval
GFT-afval
Papiercontainer
Vanaf deze datum vindt geen ophaling meer plaats op uw oude adres.