Taxivergunning

Als u een taxidienst wil uitbaten, dan moet u een vergunning aanvragen bij de stad. 

U kunt uw vergunning aanvragen via het modelaanvraagformulier voor taxidiensten. U vult dit formulier in en bezorgt het aan de stad. U voegt volgende documenten bij:

  • kopie van uw identiteitskaart
  • statuten van de firma
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
  • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
  • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
  • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)