Samen starten met autodelen!

In onze stad is er al een klein aanbod aan particulier autodelen, maar er is nog marge om dat te doen groeien. Om met succes aan deze groei te timmeren, start de stad samen met IOK, Autodelen.net en geëngageerde inwoners en organisaties het co-creatieproject Samen Starten met Autodelen.

De acties uit het co-creatiemoment worden afgetoetst bij de inwoners aan de hand van een behoeftepeiling. Zo komen we te weten waar jullie het meest enthousiast over worden en waar er nood aan is.

Hebt u af en toe een (tweede) wagen nodig? Al eens aan autodelen gedacht?

Dat is een systeem waarbij u samen met anderen gebruik maakt van dezelfde auto. Dat biedt tal van voordelen: het is goedkoper, milieuvriendelijker en socialer. U hebt wel de lusten van autogebruik, maar niet de lasten van autobezit. Ook uw (eigen) tweede wagen delen is mogelijk. Op die manier staat de wagen minder stil en verdient u een deel van de autokosten terug.

In het co-creatieproject Samen Starten met Autodelen bekijken we welke oplossingen er zijn voor welke noden.

De stad kan vervolgens aan de slag om de randvoorwaarden aan te pakken en autodelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Autodelen.net helpt met inspiratiesessies, ondersteunend materiaal en advies op maat bij het uitbouwen van een hechte autodeelgemeenschap. De stad zelf maakt ook de nodige budgetten vrij om met een commerciële partner te zorgen voor een aanbod aan deelwagens. Onze partner IOK begeleidt de stad om daarvoor een geschikte aanbieder te vinden.

Waarom autodelen?

Autodelen is een van de essentiële schakels in het mobiliteitslandschap. Het zorgt voor betaalbare mobiliteit op maat en het is een ideale aanvulling op stappen, trappen en openbaar vervoer. Een auto staat vaak stil, tot wel 23 uur per dag. Doordat een deelauto vaker en door meer mensen wordt gebruikt, worden andere auto’s overbodig. Afhankelijk van de situatie kan een deelauto vier tot wel vijftien auto’s vervangen. Ook vermindert de parkeerdruk aanzienlijk en daalt het aantal files en de CO2-uitstoot.

Wist u trouwens dat autodelen u financieel heel wat kan opleveren?

Reken het zelf maar eens voor uw situatie uit met de calculator van Autodelen.net. U vindt deze calculator op www.savewithcarsharing.be.

Autodeelgroep Herentals

Meer informatie over de autodeelgroep en het aanbod van wagens vindt u hun facebookpagina.

Extra info

  • Cozywheels is een dienst waarbij je je voertuig kan delen met je buren, vrienden of kennissen (particulieren en/of professionelen).
  • Autodelen.net vzw wil autodelen en gedeelde mobiliteit sterk maken in Vlaanderen en bij uitbreiding over heel België. 
  • IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is een dienstverlenende vereniging. IOK heeft tot doel de 29 aangesloten gemeentebesturen te ondersteunen.