Leefloon

Iedereen die in België woont, heeft recht op een minimum inkomen om te kunnen leven.  Dit bestaansminimum noemen we "leefloon".  

Een leefloon wordt niet zo maar toegekend.  Het OCMW doet eerst een sociaal onderzoek en gaat na of je voldoet aan de voorwaarden die de overheid heeft bepaald.

Procedure

Ga naar de sociale dienst van het OCMW en vraag een leefloon aan.  De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek.  Het OCMW-bestuur (bijzonder comité voor de sociale dienst) beslist op basis van de reglementering.

Wat brengt u mee?

  • identiteitskaart
  • laatste belastingsfiche
  • bewijzen en attesten van (laatste) inkomen
  • rekeninguittreksels van laatste maanden