Detentiehuis in voormalig woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen

Gepost op woensdag 11 januari 2023

Eind dit jaar opent er wellicht een detentiehuis in het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen-Centrum. Een detentiehuis is een kleinschalige instelling voor mensen die een gevangenisstraf opliepen maar tot nu niet opgesloten werden. Ze lopen vrij in de samenleving rondlopen, al dan niet met een enkelband.  Ze hebben een laag veiligheidsrisico en worden op basis van strenge criteria geselecteerd. Veroordeelden voor terrorismefeiten en zedenfeiten worden niet opgevangen in een detentiehuis.

In een detentiehuis hebben deze gevangenen meer vrijheid dan in een klassieke gevangenis. Ze zitten niet voortdurend opgesloten in een cel, maar moeten meewerken in het detentiehuis met onderhoudstaken en huishoudelijk werk zoals koken, wassen en kuisen. Het is een gesloten instelling waar men niet zomaar binnen of buiten kan. Om de perimeter van het detentiehuis te verlaten voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek in aanloop naar het einde van de straf, moeten ze vooraf toestemming krijgen net zoals dit in klassieke gevangenissen het geval is. Wie zich misdraagt, vliegt onmiddellijk naar een klassieke gevangenis.

De keuze om in Olen een detentiehuis te vestigen, is gemaakt door de FOD Justitie in Brussel. Het is een onderdeel van de plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om tegen 2025 vijftien detentiehuizen te openen in Vlaanderen, waarvan minimaal één per provincie.  Het stadsbestuur staat in nauw contact met het gemeentebestuur van Olen. We delen dan ook zoveel mogelijk de informatie van Olen.

Infomoment voor inwoners - VOLZET

Op dinsdag 17 januari organiseert de FOD Justitie een infomoment voor omwonenden. De plaatsen zijn bijna allemaal volzet. Was je nog niet ingeschreven? Hou er dan rekening mee dat u het infomoment niet kan bijwonen. Enkel wanneer er plaatsen vrijkomen wordt u in de zaal toegelaten. Justitie bekijkt of er bij grote interesse een bijkomend infomoment kan georganiseerd.

Mogelijk geen opname van het infomoment 

De federale overheidsdienst maakte oorspronkelijk de belofte om het infomoment op te nemen zodat de gemeente Olen de opname later op hun website konden plaatsen. Zo konden ook afwezigen het infomoment herbekijken. Inmiddels liet Justitie weten dat ze de opname niet kunnen garanderen.

Vragen?