Inspiratienota voor nieuwe bestuursploeg

Een geïntegreerde werkgroep van medewerkers van stad en OCMW heeft de voorbije maanden gewerkt aan een ambtelijke inspiratienota voor de nieuwe beleidsploeg die in oktober 2018 zal worden verkozen. De inspiratienota is opgemaakt vanuit een analyse van interne en externe statistieken, SWOT-analyses en statistische gegevens van de verschillende diensten, een tevredenheidsonderzoek van de dienstverlening, verschillende studies en inspiratiedocumenten. De administratie/nota zet de burger centraal in een klantgerichte organisatie met gezonde financiën. De doelstellingen zijn duidelijk: met de eengemaakte ploeg van stad en OCMW verder investeren in klantgericht werken, een leefbare stad, een regionaal vrijetijdsaanbod en zorg op maat.

De inspiratienota wordt ter beschikking gesteld van alle huidige gemeente- en OCMW-raadsleden die de ambitie hebben om opnieuw een mandaat op te nemen en van alle politieke partijen, met hun toekomstige bestuurders, die actief zijn in Herentals. Zo willen stad en OCMW de beleidsploeg voor de bestuursperiode 2019-2025 ondersteunen bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de volgende legislatuur. 

Ook voor burgers bevat deze nota interessante informatie.