Handelshart Herentals

Klik op de foto voor alle webshops, afhaal en levering

Budget voor handelaars verviervoudigt

Het stadsbestuur van Herentals wil ondernemers, handelaars en horeca-uitbaters beter ondersteunen en van onze stad een aantrekkingspool maken voor onze inwoners, shoppers en bezoekers van de regio. Met bijna 200 zaken tussen de twee stadspoorten op minder dan 500 meter van elkaar moet het handelscentrum van Herentals the place to be worden. Ook buiten het kernwinkelgebied heeft onze stad qua etablissementen veel te bieden. Om de handels- en horecazaken op ons grondgebied maximaal te ondersteunen verviervoudigt het stadsbestuur vanaf 1 januari 2020  het budget. Daarnaast richt de stad een nieuw overlegorgaan op waar alle handelaars en horecanten vertegenwoordigd zijn.

Een vertegenwoordiging van winkeliers en horecanten

Dit overlegorgaan wordt “vzw Handelshart Herentals”. Handelshart Herentals zorgt voor de vertegenwoordiging van elke winkelier en horecant en bepaalt de strategische richting van het handelsgebeuren in Herentals. Belangrijk daarbij zijn het vergroten van aantrekkingskracht van het stadscentrum en een stem geven aan onze winkeliers en horeca-uitbaters. Handelshart Herentals zal zo mee beslissen over de marketing van groot Herentals als belevings- en shoppingstad, advies verlenen over activiteiten op ons grondgebied en het ontwikkelen van nieuwe concepten of projecten die shoppers naar Herentals kunnen lokken.

Elke winkelier en horecant die de bijdrage voor het promotiefonds betaalt, beslist mee over de besteding ervan. Dit gebeurt via stemrecht in de algemene vergadering. De vzw Handelshart Herentals bestaat, naast de algemene vergadering, uit een raad van bestuur (met vertegenwoordigers uit de algemene vergadering) en een dagelijks bestuur. In het dagelijkse bestuur zetelen vertegenwoordigers van de handelaars/horecanten, de stedelijke administratie en de politiek. Binnen Handelshart Herentals worden praktische werkgroepen ingericht: promotie en marketing, investeringen en projecten en horecanten (HéCafé). Naargelang de noden kan dit nog uitgebreid en bijgestuurd worden. Door middel van een meerjarenplan, een begroting, vastgelegde budgetten en jaarrekeningen bepaalt de vzw waar het geld van het Herentalse promotiefonds naartoe gaat. De praktische uitwerking gebeurt in de werkgroepen per thema en in het dagelijks bestuur.

Elke handelaar/horecant in Herentals wordt bij de oprichting van Handelshart Herentals automatisch lid. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee. Elk lid krijgt een stem en kan meedenken over de koers van onze stad. De middelen kunnen ook ingezet worden om de leegstand terug te dringen. Daarnaast verlenen de leden advies over dossiers die een impact hebben op de middenstand, zoals evenementen en activiteiten op ons grondgebied, zowel door externe aanbieders als in eigen beheer. Ook kan elk lid aansluiten bij de “Helemaal Herentals” cadeaucheques en de succesvolle eindejaarsactie. Handelshart Herentals wordt zo de spilorganisatie tussen handelaars/horecanten onderling, tussen handelaars/horecanten en het stadsbestuur, en tussen handelaars en andere organisaties.

Promotiefonds

Om te verzekeren dat deze nieuwe concepten en projecten een professionele uitstraling hebben en we kunnen investeren in vernieuwende belevingsideeën die bezoekers naar onze stad trekken, zorgt de stad voor extra middelen. Daarom heeft de stad een formule uitgedokterd waarmee niet alleen elke zaak mee in bad wordt getrokken, maar waarmee het budget ook verviervoudigt. Bovendien kan de stad zo de belasting op het bank- en financiewezen, de verblijfsbelasting en het sluitingsuur afschaffen.

Concreet komt er een promotiefonds van 200.000 euro dat de vzw Handelshart Herentals zelf beheert en besteedt. De Herentalse winkeliers en horecanten betalen àllen een jaarlijkse, vaste bijdrage die hiervan de helft oplevert. De stad stelt hier eenzelfde bedrag tegenover en verdubbelt zo haar investering voor onze handelaars en horecanten. In totaal zal de vzw Handelshart Herentals op die manier jaarlijks over 200.000 euro beschikken, voor professionele communicatie- en promotiecampagnes, evenementen, beleving om bezoekers en shoppers aan te trekken, audiovisuele installatie, bewegwijzering, spectaculaire kerstverlichting, aankleding van themadagen, 

ZonesAantal panden- 400 m²+ 400 m²+1.000m²
Kernwinkelgebied1623006001200
Herentals buiten kernwinkelgebied
 
317150300600
Noorderwijk en Morkhoven
 
8550150300

Starters zijn voor het eerste jaar vrijgesteld.