Gemeenteraad
Stadsbestuur

De gemeenteraad bestuurt de stad. Herentals heeft 30 gemeenteraadsleden, onder wie zeven schepenen en de burgemeester. De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van Herentals die ouder zijn dan 18. De gemeenteraad vergadert in principe elke eerste dinsdag van de maand, om 20 uur, in de raadzaal in het administratief centrum. De zitting is toegankelijk voor iedereen. Als u graag de agenda van de gemeenteraad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen op de nieuwsbrief van de stad. Ook aan de infoborden voor het administratief centrum, kunt u de agenda raadplegen. De agenda wordt minstens zeven dagen voor de zitting aangekondigd.
 
Gemeenteraad 7 februari 2017