Gemeenteraad
Stadsbestuur

De gemeenteraad bestuurt de stad. Herentals heeft 30 gemeenteraadsleden, onder wie zeven schepenen en de burgemeester. De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van Herentals die ouder zijn dan 18. De gemeenteraad komt in principe elke eerste dinsdag van de maand, om 20 uur, bijeen in de raadzaal in het administratief centrum aan de Augustijnenlaan. De onderwerpen waarover de gemeenteraadsleden een beslissing moeten nemen, staan in de dagorde van de gemeenteraad. De zitting is toegankelijk voor iedereen.
 
Als u graag de agenda van de gemeenteraad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen op de nieuwsbrief van de stad. Ook op deze webpagina en aan de infoborden die voor het administratief centrum staan, kunt u de agenda raadplegen. De agenda wordt minstens zeven dagen voor de zitting aangekondigd.
 
Gemeenteraad 20 december 2016