Heraanleg van de Hellekens

Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen–Balen, liggen de Hellekens. Dit gebied werd in de jaren zestig opgespoten met zand uit het Albertkanaal. De Vlaamse overheid wil van de Nete terug een meer natuurlijke waterloop maken. Een natuurlijke waterloop kan meer water bergen dan een rechte waterloop, een goede maatregel in strijd tegen wateroverlast. Bovendien voelen planten en dieren zich beter thuis in deze omgeving.

Om van de Hellekens terug in zijn natuurlijke staat te herstellen, zijn werkzaamheden nodig. Deze bestaan uit kapwerken, afgravingen en het opnieuw aanleggen van het terrein. De kapwerken zijn al achter de rug. Ook de gracht rond het terrein is geruimd. Hierdoor kan water weer vlot afvloeien.

In augustus startte een volgende fase. Die bestaat uit het afgraven van een drie meter hoge grondophoging. Dit zand wordt weggevoerd via de oud-Strijderslaan, de ovonde aan Wellens en de Ring naar het Albertkanaal. Dit wegvoeren mag niet tijdens de ochtend- en avondspits. Er geldt voor de vrachtwagens daarom een rijverbod tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur. Mogelijk voert de aannemer ook zand af naast de spoorlijn richting Kempisch Kanaal. De grondafvoer gebeurt niet via de Sint-Jobsstraat (tussen ring en Viaduct).

De aannemer krijgt 300 werkdagen om het werk uit te voeren. De bomenrij langs de Nete blijft voorlopig behouden en het wandelpad blijft toegankelijk. Ook de bomen in de bufferstrook blijven behouden. In een derde fase krijgt het gebied zijn definitieve vorm. Hierbij is er aandacht voor zowel wateroverlast als het visbestand. Op de dijk komt een wandelpad met een uitkijk. Het gebied wordt ecologisch ingericht met poelen en een zwaluwwand.

Meer informatie: Stoffel Moeskops, projectingenieur, s.moeskops@vmm.be, tel. 03-205 81 25, of kom langs in de werfkeet.