Diefstalpreventie voor bedrijven

Voorkom diefstal in uw bedrijf

Zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen kunnen, net zoals privépersonen, het slachtoffer worden van inbraak. Door uw werkomgeving te beveiligen, beperkt u in uw bedrijf niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval, maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien zijn heel wat investeringen fiscaal aftrekbaar.

Diefstalpreventie voor bedrijven

Bij de stad kunt u gratis advies krijgen om uw bedrijf inbraakveiliger te maken. De diefstalpreventieadviseur komt bij u langs en analyseert de sterke en zwakke punten van uw beveiliging. U kunt online contact opnemen.

Aftrekpost voor investering in beveiliging

Investeringen in beveiligingsmateriaal leveren, naast de gewone afschrijvingen, een bijkomende aftrek van 20,5 procent op. Dat gaat via de aftrekpost voor investering in beveiliging. Deze aftrekpost wordt verrekend op de winst van het jaar waarin u het beveiligingsmateriaal koopt. De fiscale aftrek is enkel van toepassing op de aankoop van nieuw materiaal. Materialen die recht geven op de fiscale aftrekpost voor investeringen zijn:

 • antiramkraaksystemen
 • systemen voor toegangscontrole
 • vertragingselementen op parkeerterrein
 • inbraakwerend glas
 • inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materiaal voor detectie van diefstal
 • kluis met inbraakvertragend slot
 • kassa's met beschermkap of antigraaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • beveiligingssystemen van materiaal op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

De aannemer die voor de beveiliging zorgt, moet op de factuur het adres vermelden waar hij het werk uitvoerde. Hij levert ook bewijzen van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit met de wettelijke voorschriften. De aannemer vindt de formulieren hiervoor op www.besafe.be. Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

U moet uw investeringen voor beveiliging vermelden op uw belastingaangifte en een formulier 'Investeringsaftrek' invullen. Stuur ook de volgende documenten mee met uw belastingaangifte:

 • de facturen van de investeringen
 • het betalingsbewijs van de facturen
 • de kwaliteitsverklaring van de aannemer
 • voor alarmsystemen en volgsystemen: de overeenkomst met een alarmcentrale
 • voor camerasystemen: de aangifte bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Aftrek van beroepskosten tot 120 procent

Bepaalde diensten rond beveiliging zijn tot 120 procent aftrekbaar als beroepskosten. Het gaat om:

 • een aansluiting op een alarmcentrale
 • een beroep op een bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)
 • een gezamenlijk beroep op een bewakingsonderneming door een groep van ondernemingen (consortiumbewaking)

U moet de investeringen voor beveiliging onder beroepskosten vermelden op uw belastingaangifte.