Onthard uw voortuin met Neteland

Ook in de Neteland-gemeenten blijven we niet gespaard van de klimaatverandering: drogere zomers, meer stortbuien, warme woonkernen. Neteland zet daarom in op groen-blauwe netwerken, infiltratie van hemelwater en ontharding om leefbare buurten te creëren.

Neteland kent al tal van onthardingsprojecten zoals de vergroening van de grote markt en het gemeentepark in Vorselaar en de ontharding van Riddersberg in Herentals.

Meer biodivers groen in de voortuin zorgt ervoor dat hemelwater lokaal kan infiltreren en niet wegspoelt. Afhankelijk van welke planten u aanplant, kunt u ook vlinders, vogels, egels en bijen lokken naar uw voortuin. Vele kleintjes maken een groot geheel. Een lint van groene voortuinen werkt verbindend voor mens, plant en dier. Daarnaast draagt u bij aan een aangename woonbuurt.

Weet u niet goed hoe u hieraan moet beginnen? Ga dan aan de slag met onderstaande tips. Ook in het najaar zal er nog een actie volgen binnen heel Neteland in kader van het traject GeWOONtebreker, samen met de provincie Antwerpen.

Wist u dat de verharding in uw voortuin geregeld wordt door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening? Hierin staat beschreven wat kan en wat niet kan en waarvoor je een vergunning nodig hebt. Kort samengevat kan men stellen dat enkel strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar gebouwen vrijgesteld zijn van vergunning. Maar voor andere, bijkomende verhardingen heeft u een vergunning nodig. Meer informatie vindt u op de website.

Wat kan wel?

  • De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de gebouwen waarbij de oprit naar de garage of carport maximaal drie meter breed is en het pad naar de voordeur maximaal 1,5 meter breed.
  • Kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, …

Wat willen we liever niet (en u moet er ook een vergunning voor aanvragen)?

  • Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs in waterdoorlatende materialen, zoals grasdals, grind, kiezels, dolomiet, …
  • Een parkeerplaats of staanplaats in openlucht, zelfs in waterdoorlatende materialen of op een natuurlijke ondergrond (gazon, gras, aangestampte aarde, … )
  • Tuinaanleg waarvoor een fundering (chape, stabilisé, … ) is vereist (zoals muurtjes, boordstenen, fundering voor kunstgras, …)

Heeft uw voortuin teveel verharding en te weinig tuin? Tijd om uit te breken! Ontharden helpt om uw tuin én Neteland klimaatbestendig te maken.

Wenst u nog wat inspiratie? Ga dan aan de slag met de tips uit het artikel 'Vergroen uw voortuin'.