Voedsel+Dorp in Koninkrijk Morkhoven

Met dit project willen we iedereen kennis laten maken met eetbaar groen in de buurt. Iedereen krijgt de kans om mee te werken en de buurttuin te onderhouden. En iedereen kan natuurlijk ook genieten van de resultaten van het harde werk. Zo leren de mensen de natuur opnieuw wat beter kennen, en kunnen ze elkaar ontmoeten op deze mooie plek. Voor het stadsbestuur is dit ook een mooi testproject. Als we hier samen met de buurt een succes van kunnen maken, willen we dit op meerdere plaatsen in de stad opzetten. 

Projectinfo

Het voorbije jaar leerde ons hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen genieten van groen en activiteiten in de buitenlucht. Herentals wil blijven inzetten op het duurzaam ontwikkelen van haar publiek groen. En dat samen met haar burgers.

In Koninkrijk ligt in het verlengde van het voetbalveld een wat vergeten perceel achter de rij met krentenboompjes. Met het project “Voedsel+Dorp” willen Herentals en de provincie samen met jullie op zoek naar een nieuwe invulling hiervoor. Een invulling met eetbaar en ecologisch lekkers waar iedereen uit de buurt gezellig samen de vruchten van kan plukken, een smakelijke buurttuin.

De stad zorgt voor beschikbare ruimte, de geïnteresseerde inwoners bepalen onder begeleiding van Velt vzw wat er concreet gaat groeien en bloeien. Van het uitdenken van de plannen over het planten en inrichten tot en met het (letterlijk en figuurlijk) oogsten van de vruchten: dat ligt allemaal in de handen van de burgers. Belangrijk is dat het een 'samen'-project wordt dat openstaat voor iedere Herentalsenaar die wil meewerken. Ook moet het project een ecologische en eetbare invulling geven aan het terrein.

Daarvoor organiseert de stad drie sessies met de provinciale Keuzewijzer Eetbaar Groen, waar we zowel denkers als doeners willen verwelkomen. Sowieso mensen met een hart voor ecologisch groen, maar niet perse met veel ervaring of groene vingers. Want geïnteresseerden bepalen zelf welke taken ze later in het project voor hun rekening nemen. En wat organisatie- of communicatietalent is daar zeker ook nuttig bij.

Dus welkom aan ieder van jullie die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp van een mooi stukje eetbaar groen voor de buurt!

Participatiemomenten

Zin om mee te denken en te doen? Dat kan tijdens de workshops onder begeleiding van Velt, op maandag 20 september en maandag 8 november.

De eerste sessie gaat door in de parochiezaal van Morkhoven, van 19.30 tot 21.45 uur.

Samen bekijken wat er mogelijk is op dit terrein en bespreken we wat we precies willen bereiken met het project, waar nog nood aan is in de buurt. Vele opties kunnen: een gezamenlijke moestuin, een voedselbosje, een stukje boomgaard, volkstuintjes, een pluktuin met bessen, kruiden en bloemen ... Belangrijk is dat het gedragen wordt door de Morkhovenaars en dat het een aangename ontmoetingsplaats kan zijn voor de buurt.

Tijdens de tweede workshop werken we het gekozen type eetbaar groen concreter uit. In december krijgt het plan zijn finale vorm en hopen we een burgerwerkgroep in de steigers te zetten die de plannen mee wil realiseren. Zo kunnen we in de winter aanleggen en planten. En wie weet valt er in 2022 al wat lekkers te oogsten!

Het is trouwens geen ramp als u geen groene vingers heeft: om dit project tot een succes te maken, zijn zowel denkers als doeners nodig. Een hart voor ecologisch groen ten dienste van de buurt is een must. Al is organisatie- of communicatietalent voor de uitvoering even nuttig als ervaring met eetbaar groen. Dus welkom aan iedereen die zin heeft om zijn tanden te zetten in het ontwerp en de aanleg van een smakelijke buurttuin in Koninkrijk!

Dit project komt tot stand met steun van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Schrijf u hier in voor de eerste sessie op maandag 20 september. Om 19 uur starten we af aan het speelpleintje Koninkrijk in Morkhoven.