Subsidie hergebruik hemelwater

De stad Herentals geeft een subsidie voor het herbruiken van hemelwater. Door hemelwater te herbruiken, belast u de riolering minder. Zo kan de riolering volledig dienen voor het afvoeren van afvalwater. Hemelwater kunt u perfect gebruiken voor het spoelen van het toilet, het wassen van kleren, het sproeien van de tuin, ... Het gebruik van hemelwater voor consumptie wordt afgeraden.
 
Ook voor het aanleggen van een infiltratievoorziening kunt u subsidies krijgen van de stad. Een infiltratievoorziening is een plaats waar hemelwater in de grond kan dringen. Zo komt er minder hemelwater in de riolering terecht, waardoor deze beter kan dienen om afvalwater weg te voeren. Bovendien helpt u zo mee om het grondwater op peil te houden. Voorbeelden van een infiltratievoorziening zijn een gracht, een vijver, ...

De subsidie is enkel bedoeld voor mensen die vrijwillig en op eigen initiatief, zonder verplichting in een bouwvergunning, overgaan tot de werkzaamheden om het hemelwater af te koppelen.

De subsidie bedraagt maximaal 625 euro.