Schade aan teelten

Aanvraag

Hebt u door omstandigheden (zoals hevige wind, regenbuien of aanhoudende droogte) schade aan landbouwgewassen, dan kunt u hier een bezoek van de schattingscommissie aanvragen voor vaststelling van de schade.

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, eps, pict, pdf, doc, docx.