Retributie academie

De stad heft een retributie voor de kosten van kopies partituren (SEMU), voor huurgeld van instrumenten, voor het maken van kleurenkopieën en voor de verkoop van goederen in de academies van de stad Herentals. De retributie moet betaald worden door de leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst en de leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans. De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de stukken of verstrekken van inlichtingen.