Inname openbaar domein

U kunt twee types toelatingen aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein.

Tijdelijke inname openbaar domein - verhuis, levering, verbouwing

U neemt de openbare weg in om iets op een privéterrein te kunnen uitvoeren. Dat kan gaan om een verhuis, levering van goederen en bouw- en verbouwingswerken, met of zonder container. U hebt een parkeerplaats, trottoir, fietspad, berm of de rijbaan nodig zodat dit makkelijk kan verlopen. U moet geen weg of trottoir openbreken. 

U vraagt deze toelating voor inname openbaar domein ten laatste vijf werkdagen vooraf aan. Een verlenging van een toelating moet u ten laatste drie werkdagen voor het einde van de vergunning aanvragen.

Signalisatievergunning voor wegenwerken - meestal door een aannemer

Dit is een toelating die nodig is wanneer een aannemer een deel van het openbaar domein moet gebruiken om grondwerken uit te voeren. Deze vergunning kan enkel door aannemers of de stad zelf worden aangevraagd.

 • Riolerings- of wegenwerken: werken op de openbare weg, meestal uitgevoerd door stadsdiensten of aannemers, zoals herstelling van een voetpad of fietspad, rioolaansluiting, vernieuwing van de rijbaan, aanleg van een nieuw voetpad, … . U moet een voorstel van signalisatieplan toevoegen. 
 • Nutsleidingswerken: werken door aannemers aan nutsleidingen. De aannemer heeft een werkvergunning nodig. Die hebt u nodig voor de aanvraag van de signalisatievergunning. U voegt de werkvergunning toe bij uw aanvraag. U voegt ook een voorstel van signalisatieplan toe. 

U moet een signalisatievergunning ten laatste 20 werkdagen vooraf aanvragen.

Vraag online aan

 • U doet uw aanvraag via de website. U moet hiervoor inloggen met uw eID of een account aanmaken.
 • U geeft aan of u verkeersborden nodig hebt. 
 • Hebt u vragen, neem dan contact op met het stadsloket.

Spoedprocedure

U kunt een aanvraag indienen via een spoedprocedure. Via deze spoedprocedure kunt u uw vergunning aanvragen tot één werkdag voor de start van de inname. U betaalt een belasting van 50 euro als u een spoedprocedure gebruikt. De stad levert bij een spoedprocedure geen verkeersborden.

Ontlenen verkeersborden

 • U kunt bij de stad verkeersborden ontlenen. De stadsdiensten leveren deze borden op de plaats van de inname.
 • Ze plaatsen de verkeersborden voor een parkeerverbod. Ze noteren de nummerplaten van de wagens die op dat moment staan geparkeerd en bezorgen deze lijst aan de politie. 
 • Andere verkeersborden worden ter plaatse geleverd, niet zichtbaar voor het verkeer. U moet de borden tijdig zichtbaar en correct plaatsen, zoals op het signalisatieplan.
 • Bij het einde van de inname openbaar domein moet u alle verkeersborden, ook de borden voor het parkeerverbod, onzichtbaar maken voor het verkeer. 
 • De stadsdiensten komen de verkeersborden terug ophalen.

Kostprijs

 • U mag het openbaar domein één dag gratis innemen.
 • Als u meer dan één dag nodig hebt, betaalt u 0,30 euro per m² per dag, met een minimum van 25 euro per inname. De eerste dag moet u dan ook betalen.
 • U betaalt10 euro per dag per betalende parkeerplaats.
 • Voor een toestemming via de spoedprocedure betaalt u 50 euro.
 • Het ontlenen en leveren van verkeersborden kost 2 euro per stuk, per dag voor de eerste dag en 1 euro per stuk per dag vanaf de tweede dag.

Enkele afspraken

 • U mag de werken pas uitvoeren als u de verkeersborden hebt geplaatst, en u betaald hebt voor geleende verkeersborden.
 • U neemt de verkeersborden weg zodra u het openbaar domein niet meer gebruikt.
 • Het stadsbestuur heeft het recht om wijzigingen aan de signalisatie aan te brengen. U moet de kosten betalen die hieraan verbonden zijn.
 • De toelating inname openbaar domein (of een kopie) moet altijd op de werf aanwezig zijn. U moet deze altijd kunnen tonen aan een afgevaardigde van het stadsbestuur.
 • Blijft u in gebreke, dan plaats het stadsbestuur de signalisatie op uw kosten.
 • U moet voor elke inname een nieuwe toelating vragen. Een bestaande vergunning kunt u laten verlengen.
 • Als u na uw aanvraag het openbaar domein toch niet wil innemen, dan moet u dit ten laatste één werkdag voor de inname melden via www.herentals.be/inname-openbaar-domein. Enkel dan kan de stad uitgaan tot terugbetaling.
 • Als u geen verkeersborden wenst te huren van de stad, dan moet u dit ten laatste 4 werkdagen voor de inname melden via www.herentals.be/inname-openbaar-domein. Enkel dan kan de stad uitgaan tot terugbetaling. Wanneer u dit korter dan 4 werkdagen meldt, blijft het berekende tarief van 2 dagen retributie verschuldigd.