Subsidie mantelzorg

Het stadsbestuur wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet van mantelzorgers is daarvoor onontbeerlijk. Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden. Als blijk van waardering voor de mantelzorger, keert de stad een mantelzorgpremie uit. Die bedraagt 225 euro per jaar, uitbetaald in Cadeaucheques van Handelshart Herentals.

De zorgbehoevende

 • is 75 jaar of ouder
 • is ingeschreven in Herentals
 • woont thuis (verblijft niet in een woonzorgcentrum)
 • had in 2019 een bruto-inkomen van maximaal 19.957,16 euro, verhoogd met 3.649,61 euro per persoon ten laste (= inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming)
 • krijgt een uitkering van de Vlaamse Zorgkas.

De mantelzorger

 • is meerderjarig
 • is zelf niet zorgbehoevend
 • hoeft niet op hetzelfde adres te wonen als de zorgbehoevende
 • woont in Herentals of in een andere gemeente in de provincie Antwerpen

Voorwaarden

 • De stad keert één mantelzorgpremie per zorgbehoevende per jaar uit.
 • Wanneer meerdere zorgbehoevenden op een adres wonen, keert het stadsbestuur slechts één premie uit.
 • U meldt elke wijziging aan het stadsbestuur.
 • De mantelzorger vraagt de premie voor 15 oktober aan.

Procedure

U kunt de premie op twee manieren aanvragen:

 • U vraagt de premie online aan
 • U maakt een afspraak met dienstencentrum Convent2

Wat brengt u mee?

 • Aanslagbiljet van twee jaar geleden (inkomsten van vorig jaar - 2)
 • Bewijs ontvangst Vlaamse Zorgverzekering