Adreswijziging

Wanneer u verhuist naar of binnen Herentals, moet u dit binnen de acht werkdagen aangeven bij de stad. Dat kan op twee manieren:

  • U vult de aangifte online in.
  • Wegens het coronavirus kunt u momenteel geen afspraak maken voor een adreswijziging. Nadat de wijkagent is langsgeweest, moet u wel een afspraak maken om uw adres op uw identiteitskaart aan te passen. 

Vervolg

  • Na uw aangifte controleert de wijkagent of u op het nieuwe adres woont. 
  • Als dit in orde is, krijgt u een document van de wijkagent. Daarmee kunt u ten vroegste vijf werkdagen later bij het stadsloket uw identiteitskaart en die van uw familieleden laten aanpassen. Een medewerker aan het onthaal helpt u verder. U moet hiervoor een afspraak maken. 
  • Vergeet de pincodes van de identiteitskaarten niet. Puk- en pincode vergeten? Vraag nieuwe codes aan!

Kostprijs

Een adreswijziging is gratis.