Aangifte van geboorte

Procedure

  • Als uw kind in Herentals is geboren, dan moet u dit binnen vijftien dagen aangeven.
  • U maakt u een afspraak.  Als de vijftiende dag in het weekend valt of een wettelijke feestdag is, kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen. Als uw kind in een andere gemeente geboren wordt, moet u de aangifte daar doen. 
  • Vader, moeder of meemoeder kunnen de aangifte doen. Als u niet gehuwd bent en het kind niet erkend hebt voor de geboorte, dan moeten beide ouders aanwezig zijn.
  • De ambtenaar stelt een geboorteakte op en geeft u documenten mee voor kinderbijslag, ziekenfonds, inenting en andere diensten.

Wat brengt u mee?

  • de identiteitskaarten van beide ouders
  • het huwelijksboekje (als u gehuwd bent)
  • een erkenningsakte (als u niet getrouwd bent en de vader of meemoeder het kind erkend heeft)
  • het formulier verklaring naamkeuze

Wat kost de aangifte?
 
De aangifte en de attesten zijn gratis.