Openbaarheid van bestuur

Iedereen die dat wil, kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van vragen.  Dit recht wordt u gegarandeerd door de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Belangrijk is dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. U kunt de stad of het OCMW dus niet vragen overzichten, berekeningen, enzovoort te maken.
 
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie die andere belangen (bv. privacy) kan schaden. Om deze belangen te beschermen, bevat de wetgeving uitzonderingen op de openbaarheid. Dit betekent dat elke aanvraag tot openbaarmaking apart onderzocht wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende uitzonderingen. Omschrijf daarom uw aanvraag zo concreet en gedetailleerd mogelijk, zodat het onderzoek zo correct mogelijk kan gedaan worden.
 
U kunt de openbaarheid van documenten aanvragen via de website, per brief of per mail. De aanvraag wordt onderzocht en er volgt binnen twintig dagen een beslissing. Deze termijn kan in bepaalde gevallen tot veertig dagen worden verlengd.

Wist u dat ...

... de stad van bouwplannen geen kopie mag geven. Dat zou een inbreuk betekenen op de auteursrechten van een architect. U mag die plannen wel komen inkijken.