Aanvraag vestigingsvergunning

U moet een vestigingsvergunning aanvragen voor het uitbaten van een nachtwinkel of een belwinkels. Wilt u meerdere nachtwinkels of
belwinkels starten, dan moet u voor elke vestiging een aanvraag indienen. Dit doet u minstens 60 dagen voor de opening van de zaak. 

Het stadsbestuur neemt binnen de 60 dagen een beslissing. 

De vestigingsvergunning is geen omgevingsvergunning of uitbatingsvergunning. Ook die moeten in orde zijn als u een zaak start.

Gegevens aanvrager
Ik ben een
Ik doe een aanvraag voor een
Een nachtwinkel is een vestiging waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m² en waar enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen worden verkocht. Het woord 'Nachtwinkel' staat duidelijk en permanent aangegeven.
Een privaat bureau voor telecommunicatie is een vestiging die publiek toegankelijk is en diensten van telecommunicatie verleent. Voorbeelden zijn belwinkels, cybercafés, internetcafés, …
Ik ben
Ik baat de zaak zelf uit
De uitbater is de natuurlijke persoon of de rechtsvorm de feitelijke vereniging, ongeacht hun hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de zaak wordt uitgebaat. Uitbaten is het exploiteren, openen, het heropenen, de overname en de aanpassingen van de vestiging.
Gegevens vestiging
Rechtsvorm
Bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf.