dienstverlening

banners

 

 

Diftar

 
Wat is Diftar?
Hoe werkt Diftar?
Hoe groot zijn de bakken?
Hoe verloopt de weging?
Hoe betaalt u?
Hoeveel kost Diftar?
Zijn er nog andere kosten?
Stedelijke bijdragen
Welke bak neem ik?

Wat is Diftar?

Diftar is de afkorting van deDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt u voor de hoeveelheid en het soort afval dat u produceert. Het doel van Diftar is het beperken van afval en het eerlijk verdelen van de kosten. Hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u betaalt.
 
Hoe werkt Diftar?

Elk gezin krijgt een grijze bak voor restafval. Indien u dat wilt, kunt u ook een groene bak voor GFT vragen. In beide bakken zit een computerchip met uw persoonlijke gegevens. Op elke bak kleeft ook een sticker met de adresgegevens, zodat iedereen zijn eigen bak herkent.
 
Hoe groot zijn de bakken?

De standaardinhoud van een bak is 120 liter. Voor restafval bestaat er een kleiner model van 40 en een groter model van 240 liter. Voor GFT bestaat er enkel een kleiner model van 40 liter.
 
Hoe verloopt de weging?
 
  • De ophaalwagens van de IOK hebben een hefsysteem en een weeginstallatie. De ophalers plaatsen uw bak in het ophaalsysteem, dat de gegevens op de chip leest. Terwijl het systeem uw bak opheft, weegt de weeginstallatie de bak.
  • Vlak na het leegmaken weegt de weegmachine de bak opnieuw. Het verschil tussen de twee wegingen wordt aangerekend. De boordcomputer verwerkt deze gegevens, en elk gezin krijgt een overzicht van de ophalingen, met de resultaten per gewicht en per afvalsoort.
  • De weeginstallatie van de vrachtwagens is geijkt volgens de procedures die erkend zijn door het ministerie van economische zaken. Deze ijkprocedures garanderen dat afwijkingen van de wegingen uitgesloten zijn.
 
Hoe betaalt u?

U stort via overschrijving een beginkrediet van 50 euro op de Diftarrekening van de stad. Elke maand houdt de IOK een bedrag af van dit beginkrediet. Wanneer uw krediet lager is dan 7,5 euro, krijgt u een nieuw overschrijvingsformulier, zodat u uw krediet kunt aanvullen. Het bedrag op deze nieuwe overschrijving is berekend op de hoeveelheid die u de afgelopen drie maanden hebt meegegeven.Als u opnieuw moet betalen, krijgt u een gedetailleerd overzicht van het opgehaalde afval. U krijgt het overzicht voor zowel restafval als GFT. Zo kunt u doelgericht werken naar minder afval.
 
Hoeveel kost Diftar?

Het gebruik van een afvalbak kost u maandelijks 1,70 euro. Koos u ook een groene bak, dan betaalt u hiervoor maandelijks ook 1,70 euro. Voor een tweede GFT-container van 120 liter betaald u bijkomend 1,70 euro per maand. Daarbij komt bij elke lediging nog de prijs per kilo afval. Voor restafval is dit 0,30 euro per kilogram en voor GFT 0,22 euro per kilogram.
 
Zijn er nog andere kosten?

Als u uw bak wilt vervangen, betaalt u 10 euro. Bent u nieuw in Herentals of verandert uw gezinssamenstelling, dan kunt u eenmaal gratis uw bak laten vervangen. Het plaatsen van een slot op een bak kost 35 euro.
 
Stedelijke bijdragen
 
Het stadsbestuur geeft een jaarlijkse bijdrage van 75 euro aan mensen die lijden aan incontinentie. Mensen die om medische redenen (bijvoorbeeld nierdialyse thuis, stoma, sommige huidziektes, ...) meer afval hebben, ontvangen een bijdrage van 20 euro. De bijdragen voor ziekte of incontinentie moeten aangevraagd worden. Stomapatiënten en incontinentiepatiënten bezorgen een ingevuld attest (zie hieronder) aan de sociale dienst van de stad.
 
Personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV – sector 28), rechthebbenden op verhoogde tussenkomst in het kader van de gezondheidszorgen en gekend bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ – sector 9) en rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg en gekend bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ – sector 20) ontvangen elk jaar een bijdrage van 10 euro. Deze toelage wordt slechts eenmaal per gezin (aan het gezinshoofd) per jaar toegekend.
 
Voor elk kind jonger dan drie jaar krijgt u maximaal drie jaar een bijdrage van 30 euro.
 
De bijdragen voor kinderen en mensen met een verhoogde tegemoetkoming RISIV, HVKZ of DOSZ worden automatisch op uw Diftarrekening gestort. U hoeft hiervoor dus geen actie te ondernemen.
 
Aan erkende onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders met een vestiging in Herentals en die zijn ingestapt in het Diftar-project wordt jaarlijks een toelage van 25 euro verleent.
 
Verengingen met een eigen lokaal kunnen een jaarlijkse bijdrage krijgen van 10 euro. Verenigingen schrijven een gemotiveerde brief naar het college van burgemeester en schepenen waarin ze de toelage aanvragen.
 
De uitgekeerde bijdrage bedraagt nooit meer dan wat u betaalde voor uw restafval. Indien een persoon met incontinentie slechts voor 65 euro aan restafval meegeeft, zal die geen bijdrage ontvangen van 75 euro, maar van 65 euro.
De bijdragen worden opgeteld bij uw krediet. Een gezin met een kind jonger dan 3 jaar, krijgt dus een bijdrage van 30 euro. Het krediet wordt dan 50 euro + 30 euro = 80 euro.
 
Politiecodex
Belastingreglement 
Toelagereglement
Attest stomapatiënten
Attest incontinentiepatiënten
 
Welke bak neem ik?

Een restafvalbak is verplicht. Een GFT-bak is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen uw groenafval thuis te composteren of bijvoorbeeld kippen te houden.
 
Iedereen krijgt standaard een bak van 120 liter of 240 liter voor restafval. Is 120 liter te groot voor u, dan kunt u een bak van 40 liter vragen. Als 120 liter te klein is voor u, kunt u een bak van 240 liter vragen. Omdat er geen GFT-bakken zijn van 240 liter, kunt u, als u dat wenst, een tweede GFT-bak van 120 liter vragen, hiervoor betaalt u extra.
 
Nog vragen?

Met vragen over Diftar kunt u elke werkdag van 8.30 tot 17 uur terecht op de gratis Diftar-informatielijn: 0800-97 687.
 
Veelgestelde vragen over Diftar
 

contactgegevens

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
T 014-28 50 50
F 014-21 78 28
info@herentals.be

Openingsuren
Ma: 9 - 12    17 - 19.30
Di:   9 - 12   13.30 - 16
Wo: 9 - 12
Do:  9 - 12   13.30 - 16
Vr:   9 - 12   13.30 - 16

contact
stratenplan

handige nummers

  • Politie 014-24 42 00
  • Brandweer 014-25 82 10
  • Apothekers 0900-10500
  • Dokters 014-22 22 00
  • Tandartsen 090-33 99 69

uit in Herentals

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren
design & implementation by e2e NV