dienstverlening

banners

 
 
 
 
 
 

 

Diftar

 
DIFTAR INFORMATIELIJN: 0800-97 687
Met vragen over Diftar kunt u elke werkdag van 8.30 tot 17 uur terecht op de gratis Diftar-informatielijn of stel uw vraag via de website van IOK.
 
 
 • Wat is Diftar?

Diftar is de afkorting van deDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt u voor de hoeveelheid en het soort afval dat u produceert. Het doel van Diftar is het beperken van afval en het eerlijk verdelen van de kosten. Hoe minder afval u meegeeft, hoe minder u betaalt.

Elk gezin krijgt een grijze bak voor restafval. Indien u dat wilt, kunt u ook een groene bak voor GFT vragen. In beide bakken zit een computerchip met uw persoonlijke gegevens. Op elke bak kleeft ook een sticker met de adresgegevens, zodat iedereen zijn eigen bak herkent.
 
 • Welke bakken zijn er? En kan ik ruilen?

De standaardinhoud van een bak is 120 liter. Voor restafval bestaat er een kleiner model van 40 en een groter model van 240 liter. Voor GFT bestaat er enkel een kleiner model van 40 liter.
 
Een restafvalbak is verplicht. Een GFT-bak is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen uw groenafval thuis te composteren of bijvoorbeeld kippen te houden.
 
Het standaardvolume van een container voor zowel restafval als GFT is 120 liter.
 
Voor restafval kunt u een afwijking aanvragen in volgende situaties:
 • u wilt een container van 40 liter: u woont in een appartement of studio, aanéénsluitende bebouwing, serviceflat, bejaardenwoning of verder dan 150 m afgelegen van de reguliere ophaalronde
 • u wilt een container van 240 liter: u bent, maakt deel uit van of bewoont een groot gezin (vanaf 7 personen), een bedrijf, een erkende onthaalouder, een studentenkamer (vanaf 5 personen), een gemeenschapshuis of rusthuis, een vereniging, een kerkfabriek, een school, een openbare en semi-openbare instelling, of u organiseert een evenement. Personen die omwille van medische redenen veel afval hebben, komen ook in aanmerking.
Voor GFT komt u in aanmerking voor een afwijking in volgende situaties:
 • 40 liter: appartement of studio, aanéénsluitende bebouwing, serviceflat, bejaardenwoning, verder dan 150 m afgelegen van de reguliere ophaalronde
 • tweede container van 120 liter: voor een groot gezin, bedrijf, studentenkamer (vanaf 7 personen), gemeenschapshuis of rusthuis, vereniging, kerkfabriek, school, openbare en semi-openbare instelling, evenement
Omruiling van een grote naar een kleine container of omgekeerd kan enkel als u aan de toekenningsregels voldoet en kan aangevraagd worden via de DIFTAR-informatielijn. Zij onderzoeken samen met de milieudienst of u inderdaad over een ander type van container kan beschikken of de milieudienst legt uw vraag voor aan het college van Burgemeester en Schepenen. Indien u wilt omruilen naar het standaardvolume van 120 liter kan dit rechtstreeks.
 
Bij omruiling van een container op vraag van de containergebruiker, wordt een belasting van 10 euro aangerekend. Bij nieuwe containergebruikers of bij wijziging van de gezinssituatie waardoor andere toekenningsregels van toepassing zijn, zal (zullen), bij wijze van overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild.
 
Afwijkingen op de toekenningsregels kunnen enkel worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor neemt u contact op met de milieudienst.
 
 • Ik heb geen GFT-container en ik zou er graag één hebben. Wat moet ik doen?
Een standaard GFT-container van 120 liter of een tweede GFT-container van 120 liter kunt u rechtstreeks aanvragen bij de DIFTAR-informatielijn. (0800-97 687). Er wordt een datum met u afgesproken waarop deze nieuwe GFT-container bij u wordt afgeleverd.
Indien u een GFT-container van 40 liter wenst zal samen met de milieudienst onderzocht worden of u hierop recht hebt. Indien dit het geval is, zal er een 40 liter container ter beschikking gesteld worden. Anders zal er een 120 liter container ter beschikking worden gesteld. U krijgt van de DIFTAR-informatielijn een datum door waarop deze GFT-container met chip zal geleverd worden.
 
 • Ik heb wel een GFT-container en wil hem niet meer. Wat moet ik doen?
U belt naar de DIFTAR-informatielijn en meldt dat u geen GFT-container meer wilt (bvb omdat u gaat composteren). U spreekt een datum af waarop de container wordt opgehaald. Op het moment dat uw container wordt opgehaald, moet deze leeg zijn.
 
 • Hoe verloopt de weging?
De ophaalwagens van de IOK hebben een hefsysteem en een weeginstallatie. De ophalers plaatsen uw bak in het ophaalsysteem, dat de gegevens op de chip leest. Terwijl het systeem uw bak opheft, weegt de weeginstallatie de bak.
Vlak na het leegmaken weegt de weegmachine de bak opnieuw. Het verschil tussen de twee wegingen wordt aangerekend. De boordcomputer verwerkt deze gegevens, en elk gezin krijgt een overzicht van de ophalingen, met de resultaten per gewicht en per afvalsoort.
De weeginstallatie van de vrachtwagens is geijkt volgens de procedures die erkend zijn door het ministerie van economische zaken. Deze ijkprocedures garanderen dat afwijkingen van de wegingen uitgesloten zijn.
 
 • Hoe betaalt u?

U stort via overschrijving een beginkrediet van 50 euro op de Diftarrekening van de stad. Elke maand houdt de IOK een bedrag af van dit beginkrediet. Wanneer uw krediet lager is dan 7,5 euro, krijgt u een nieuw overschrijvingsformulier, zodat u uw krediet kunt aanvullen. Het bedrag op deze nieuwe overschrijving is berekend op de hoeveelheid die u de afgelopen drie maanden hebt meegegeven.Als u opnieuw moet betalen, krijgt u een gedetailleerd overzicht van het opgehaalde afval. U krijgt het overzicht voor zowel restafval als GFT. Zo kunt u doelgericht werken naar minder afval.
 
 • Hoeveel kost Diftar?

Het gebruik van een afvalbak kost u maandelijks 1,70 euro. Koos u ook een groene bak, dan betaalt u hiervoor maandelijks ook 1,70 euro. Voor een tweede GFT-container van 120 liter betaald u bijkomend 1,70 euro per maand. Daarbij komt bij elke lediging nog de prijs per kilo afval. Voor restafval is dit 0,30 euro per kilogram en voor GFT 0,22 euro per kilogram.
 
 • Zijn er nog andere kosten?

Als u uw bak wilt vervangen, betaalt u 10 euro. Bent u nieuw in Herentals of verandert uw gezinssamenstelling, dan kunt u eenmaal gratis uw bak laten vervangen. Het plaatsen van een slot op een bak kost 35 euro.
 
 
 • Wat moet ik doen als ik verhuis?
1. U verhuist naar een andere gemeente
U moet steeds een opzeg doen van de Diftar-containers. Daarvoor vult u dit formulier voor de opzeg van uw containers in. De container(s) laat u staan in de woning.
 
2. U verhuist binnen Herentals
Bij de dienst bevolking op het administratief centrum geeft u uw verhuis door. Tegelijk wordt samen met u een mutatieformulier ingevuld om uw container(s) op te zeggen op je oud adres en te activeren op uw nieuw adres. U ondertekent dit formulier.
De container(s) laat u staan op het oud adres.
Als deze afmelding van het oud adres en de aanmelding op het nieuwe adres op dezelfde dag gebeurt, wordt de rekening overgezet op het nieuwe adres.
 
3. U bent een nieuwe inwoner in Herentals
Bij de dienst bevolking op het administratief centrum geeft u uw verhuis door.
Tegelijk wordt samen met u een mutatieformulier ingevuld om uw container(s) te activeren op uw nieuw adres. U ondertekent dit formulier. Indien er nog geen container staat op dit adres, wordt deze binnen enkele dagen geleverd.
 
 • Moet ik betalen op het recyclagepark? Voor welke afvalstoffen?
 
U betaalt 0,15 euro per kilogram voor het groenafval en het grofvuil dat u naar het recyclagepark brengt. Alle andere afvalstoffen zijn gratis.
Per weging wordt steeds een minimum van 5 kilogram aangerekend.
Elk Herentals gezin mag 50 kilogram groenafval per jaar gratis naar het recyclagepark brengen.
 
 • Wat moet ik doen als mijn container vol is en ik wil extra afval meegeven?
 
U stopt het afval in zakken (ongeveer dezelfde grootte als de oude afvalzakken). U telt het aantal zakken en belt naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). U geeft door waar u woont, hoeveel zakken u buiten zal zetten en wanneer u dat zal doen.
Op de afgesproken datum zet u de zakken naast uw restafvalcontainer.
 
De zakken worden alleen meegenomen als het aantal overeenkomt met wat u hebt doorgegeven. Anders bestaat de kans dat een passant een extra zak heeft bijgezet en u ervoor opdraait. De zakken worden gewogen (ze worden in uw restafvalcontainer gestoken en dan gewogen, zoals de rest van uw afval).
 
 • Mijn container is verdwenen. Wat moet ik doen?
 
Als de container in de ophaalwagen is gevallen, hebben de ophalers een briefje in uw brievenbus gestopt. Het kan ook gebeuren dat dit briefje per ongeluk bij de buren is terecht gekomen. Vraag dit steeds even na. U krijgt in dit geval sowieso automatisch een nieuwe container.
 
Bij diefstal belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687) en vraagt het containernummer van de container (dit nummer kan u ook terugvinden op uw factuur). Nadien doet u aangifte bij de politie. Zij stelt hiervan een proces verbaal op en geeft u een attest. Hierop staan het PV-nummer, welk type container gestolen is (GFT of restafval) en het containernummer.

U bezorgt dit attest aan de milieudienst die het attest faxt naar de DIFTAR-informatielijn, zodat de gestolen container wordt geblokkeerd en u binnen enkele dagen een nieuwe krijgt.
 
 • Ik geef geen afval mee met de gemeentelijke ophalingen. Waarom krijg ik toch een factuur? Moet ik deze betalen?
 
Iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister van Herentals is verplicht om zijn huishoudelijk afval via de gemeentelijke ophalingen mee te geven. U mag uw afval dus niet meegeven met bijvoorbeeld de firma die het afval van uw zaak / firma ophaalt.
 
 • Mijn container is niet leeg gemaakt. Wat nu?
 
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waarom de container niet is leeggemaakt:
 
Hij stond niet om 7 uur buiten. Het gemeentelijk reglement bepaalt dat alle containers voor 7 uur op de dag van de ophaling buiten moeten staan. Er kunnen wijzigingen in de rondes van de ophaalwagens worden aangebracht, zodat het niet zeker is dat de ophaalwagen steeds op het zelfde uur in uw straat komt. De container mag u buiten zetten vanaf 20 uur de dag voor de ophaling.
 
De container was niet zichtbaar voor de ophaler. Let er goed op dat de ophalers de container goed kunnen zien van op de openbare weg.
 
De container is geblokkeerd.
Een container wordt geblokkeerd wanneer er onvoldoende budget op uw DIFTAR-rekening staat. U hebt hiervoor een betalingsuitnodiging gekregen. Van zodra u deze betaalt, zal uw container terug geledigd worden. Als u de rekening niet (meer) vindt, neemt u contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687).
Ook een wijziging in de gezinssamenstelling (overlijden) kan de oorzaak zijn van het blokkeren van uw container. Hiervoor neemt u eerst contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Zij kunnen u zeggen wat de huidige toestand is en wat er rechtgezet moet worden.
Een andere mogelijkheid is dat de container staat opgegeven als ‘gestolen’. Hiervoor neemt u eerst contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Zij kunnen u zeggen wat de huidige toestand is en wat er rechtgezet moet worden.
Of u bent net in de woning komen wonen. Dat moet u komen melden op de dienst bevolking in het adminstratief centrum. Daar wordt een mutatieformulier ingevuld om uw container te activeren.
 
De straat was niet toegankelijk voor de ophaalwagen: mogelijk waren er werken of een evenement aan de gang op het moment dat de ophaalwagen de straat wou inrijden. U heeft van de stad een brief gekregen met de vraag om uw afval naar het dichtstbijzijnde bereikbare punt te brengen.
 
De mensen van de ophaaldienst zijn het afval in (een deel van) de straat vergeten op te halen. Hiervoor kunt u bellen naar de afval-infolijn van IOK Afvalbeheer (014-56.27.75). Indien u de dag van de ophaling belt, en uw klacht is gegrond, zullen zij het afval zo snel als mogelijk komen ophalen.
 
 • Hoe weet ik welke mijn container is?
 
Op de sticker op de zijkant van elke container staat het adres waaraan de container is toegekend. U vindt er ook een barcode en het containernummer. Het containernummer wordt ook op de afrekening vermeld.
 
 • Kan ik nog ergens anders naartoe met mijn restafval of GFT?
 
Neen. Het is bij wet verboden om restafval in te zamelen op het recyclagepark. Enkel het tuinafval mag wel ingezameld worden op het recyclagepark (dus niet het groente- en fruitafval). Inwoners van Herentals zijn ook verplicht om hun afval met de gemeentelijke ophalingen mee te geven. Zij mogen hun afval dus niet met een privéfirma meegeven.
 
 • Mijn afval is te groot, het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?
 
Indien uw afval te groot is voor uw container, en het is niet recyclaarbaar, valt dit onder de noemer ‘grofvuil’. U kunt dit tegen betaling naar het recyclagepark brengen. U betaalt 0,15 euro per kilogram. U kunt dit tegen betaling laten ophalen. Voor deze laatste optie wendt u zich tot de dienst communicatie in het administratief centrum.
Recycleerbare stoffen kan u gratis naar het recyclagepark brengen. Nat of verontreinigd piepschuim, afkomstig van een verpakking, breekt u in stukken en stopt u dan in de DIFTAR-container.
 
 • Ik heb liever twee kleine containers in plaats van een grote / liever twee containers van 120 liter dan een van 240 liter. Kan dat?
 
Neen, dit is niet voorzien. Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en schepenen, met grondige motivatie en duidelijke omschrijving van wat u wenst.
 
 • Ik wil een slot op mijn container. Hoe wordt dat geregeld?
 
Als u een slot wilt op uw container, belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687) om dit te melden.
Een slot kost 35,00 euro. Bedenk wel dat dit wil zeggen dat je de kostprijs pas terugverdient als iemand anders meer dan 116 kg afval in je container stopt (restafval). Een kilogram restafval kost u nl. 0,30 euro.
 
 • Ik ben verhuisd. Op mijn nieuwe adres staat geen afvalcontainer. Wat nu?
 
Voor een nieuwbouwwoning: zie onder ‘Wat moet ik doen als ik verhuis’ hierboven.
 
Voor een bestaande woning: iedere bestaande woning heeft een restafvalcontainer, behalve wanneer de woning sinds 1 januari 2008 niet meer bewoond is.
Als er geen container aanwezig is, belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Zij kunnen u vertellen of er wel of niet een container in het huis zou moeten staan. Moest er wel een staan, dan meldt u aan de DIFTAR-informatielijn dat deze er niet meer staat. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de container meegenomen. De mensen van de DIFTAR-informatielijn zorgen ervoor dat enkele dagen later een container met gegevenschip wordt bezorgd. Indien er nog geen moet staan, komt u zich inschrijven. Hoe u dit doet, kan u hierboven lezen onder ‘Wat moet ik doen als ik verhuis’.
 
 • Ik heb een tweede verblijf in Herentals? Kan ik een DIFTAR-container krijgen?
 
Ja. U kan een container krijgen die u dan, net als de inwoners, op de ophaaldagen buiten plaatst. Om een container te krijgen, belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Uw adres (in Herentals), uw facturatieadres en uw gewenste containers worden genoteerd. Enkele dagen later wordt uw container geleverd.
 
 • Moet ik betalen als ik de container niet buiten zet?
 
U betaalt een vaste maandelijke kost van 1,70 euro voor uw restafvalcontainer en van 1,70 euro voor uw GFT-container. Ook als u uw containers een hele maand niet buiten zet, moet u deze kost betalen.
Let wel: als inwoner van Herentals bent u verplicht uw afval met de gemeentelijke ophaling mee te geven.
 
 • Ik ben in Herentals aan het renoveren of bouwen en kom hier binnenkort wonen. Ik ben echter nog niet ingeschreven. Hoe en waar geraak ik mijn afval kwijt?
 
Als u nog niet in Herentals woont, maar hier al wel aan het bouwen of verbouwen bent, kan u al afvalcontainers aanvragen. Hiervoor belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Uw woning in Herentals wordt genoteerd als ‘tweede verblijf’. Er bestaat een container voor restafval en een container voor GFT. Het is wel noodzakelijk dat de ophaalwagen tot aan het verblijf kan komen.
PMD en papier en karton kan u steeds meegeven met de huis-aan-huis-ophalingen. Wanneer de ophalingen zijn, vindt u op de afvalkalender. Hiervan kan u een exemplaar krijgen op de milieudienst in het administratief centrum of u kan hem hier raadplegen.
Met uw bouw- en sloopafval kan u gratis op het recyclagepark terecht. Ook met tuinafval kan u daar terecht, maar daarvoor betaalt u 0,22 euro per kg. Aan de ingang laat u uw stedebouwkundige vergunning zien.
 
 • Wat te doen bij overlijden?
 
Als er iemand sterft en dat was de enige bewoner op een bepaald adres, wordt de container automatisch afgesloten na 2 ophalingen van elke fractie. Zo hebben de nabestaanden nog de kans om het huis op te ruimen. Nadien moeten de nabestaanden het afval bij hen thuis en op hun kosten meegeven.
Het overgebleven saldo op de Diftar-rekening wordt teruggestort op het rekeningnummer waarmee betaald werd. Hiervan wordt een eindafrekening per post opgestuurd, met de vermelding om te reageren indien dit niet het juiste rekeningnummer is.
 
Bij het overlijden van de referentiepersoon (de persoon waarnaar de factuur wordt gestuurd) op een adres waar nog andere gezinsleden wonen, wordt de facturatie onmiddellijk afgesloten. Er wordt tegelijkertijd een nieuwe facturatie gestart op naam van het nieuwe gezinshoofd. Je krijgt een eindafrekening en een nieuwe betalingsuitnodiging.
 
 • Ik heb een oude GFT-container, zonder chip. Wat moet ik doen?
 
Uw container kan niet worden geledigd. Als u geen GFT-container wilt, moet u deze oude container terugbrengen naar de stedelijke werkplaatsen (Hemeldonk 8). Als u een GFT-container met gegevenschip wenst of in uw bestaande GFT-container een chip wenst te laten plaatsen, belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). U spreekt een dag af waarop uw container bechipt wordt of wanneer een container met chip wordt geleverd. Nadien kan u uw GFT-afval terug meegeven. U mag maximum 2 GFT-containers hebben.
 

contactgegevens

Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
T 014-28 50 50
F 014-21 78 28
info@herentals.be

Openingsuren
Ma: 9 - 12    17 - 19.30
Di:   9 - 12   13.30 - 16
Wo: 9 - 12
Do:  9 - 12   13.30 - 16
Vr:   9 - 12   13.30 - 16

contact
stratenplan

handige nummers

 • Politie 014-24 42 00
 • Brandweer 014-25 82 10
 • Apothekers 0903-99 000
 • Dokters 014-22 22 00
 • Tandartsen 090-33 99 69

uit in Herentals

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren
design & implementation by e2e NV