Werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen

Subsidie

Het stadsbestuur ondersteunt de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen. Erkende Herentalse verenigingen kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, één maal per kalenderjaar een subsidie aanvragen voor hun reguliere werking.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts één maal per kalenderjaar aangevraagd worden. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Raadpleeg het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen (publicatiedatum: 6 mei 2021)

Extra ondersteuning omwille van de COVID-19 maatregelen

Geen bewijslast voor de werkingssubsidie
Omdat het voor de verenigingen moeilijk is om dit jaar correcte bewijslast aan te leveren bij het aanvraagdossier voor de werkingssubsidie, besliste het stadsbestuur dat de erkende verenigingen dit jaar geen aanvraagdossier moeten indienen en hetzelfde bedrag krijgen als vorig werkjaar. Dit wil zeggen dat de verenigingen hetzelfde subsidiebedrag ontvangen als in 2021. Er zijn enkele uitzonderingen waarvoor er nog wel een aanvraag moet ingediend worden:

  • nieuwe erkende verenigingen of verenigingen die geen subsidie ontvingen in 2021 kunnen dit jaar een subsidie aanvragen op basis van het werkjaar 2019, werkjaar 2019 - 2020, werkjaar 2020 of werkjaar 2020 – 2021 (het laatste volledig normale werkjaar). Als de vereniging nog geen werking kan aantonen van voor de coronacrisis, dan kan de vereniging de aanvraag doen op basis van de effectieve werking tijdens de coronacrisis;
  • verenigingen die oordelen dat ze in 2022 in een hogere of lagere categorie belanden dan in 2021 kunnen een nieuw dossier indienen.

De aanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 30 september 2022.

Tip bij het uploaden van documenten:

Bij het indienen wordt je gevraagd om bewijsstukken aan te leveren. Je kan echter maar één document uploaden. Als je meerdere documenten in één bestand wil opslaan, dan kan je de volgende stappen doorlopen:

  • Zet alle documenten in dezelfde map op je pc;
  • klik met de rechtermuisknop op de map;
  • kies "kopiëren naar"
  • kies vervolgens "Compressed (zipped) Folder
  • Dit bestand kan je uploaden.