Werkingssubsidie voor erkende Herentalse verenigingen

Subsidie

Het stadsbestuur ondersteunt de reguliere werking van de erkende Herentalse verenigingen. Erkende Herentalse verenigingen kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, één maal per kalenderjaar een subsidie aanvragen voor hun reguliere werking.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts één maal per kalenderjaar aangevraagd worden. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Raadpleeg het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen (publicatiedatum: 18 december 2019)

Raadpleeg het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen (publicatiedatum: 6 mei 2021)

Extra ondersteuning omwille van de COVID-19 maatregelen

Het stadsbestuur verdubbelt uitzonderlijk de werkingssubsidie van de erkende Herentalse verenigingen in 2020. Dit gebeurt in het najaar, na de verwerking van de aanvragen. Bovendien mogen geplande of gebruikelijke activiteiten, die omwille van de coronacrisis niet plaatsvonden, mee ingediend worden bij de aanvraag (voor aanvragen van werkingsjaar 2019-2020 of kalenderjaar 2020. Dit wil zeggen niet voor aanvragen voor de werkingssubsidie met werkjaar 2019), mits u bewijst dat de activiteit gepland was. Bij gebrek aan bewijslast in 2020 mogen bewijzen van 2019 ingediend worden als diezelfde activiteit ook in 2019 plaatsvond. Dit is belangrijk om correct te bepalen tot welke categorie de vereniging behoort en bijgevolg hoeveel subsidie de vereniging krijgt.