Stadswandelingen met een gids

Historische stadswandeling

De gids neemt je mee door het historische centrum van de stad en langs de belangrijkste monumenten. Tijdens de wandeling kan je op aanvraag ook de kerken en de stadspoorten bezoeken. Dit kan je aangeven op het aanvraagformulier.

De brochure van de historische stadswandeling voor individuele bezoekers geeft je een beeld van wat je ongeveer mag verwachten, maar het spreekt vanzelf dat iedere gids zijn eigen accenten legt.

Boerenkrijgwandeling

De Franse revolutie (1789) betekende het einde van het Ancien Régime. Door een groeiend zelfbewustzijn kwam de bevolking in opstand tegen de Franse bezetting. In onze streken was er de Boerenkrijg (1798). Hoewel deze opstand slechts twee maanden duurde, heeft hij een grote invloed gehad in de Kempen. Herentals als vesting- en centrumstad voor de streek heeft flink in de klappen gedeeld. Deze wandeling voert je terug naar die woelige periode.

Ziekenzorg in Herentals

De gids neemt je mee langs de infirmerie van het Augustijnenklooster (nu stadsarchief), het Begijnhof en de kapel van het oude gasthuis. Op deze wandeling krijg je een beeld hoe zieken in de loop der tijden verzorgd werden. Je kan met ons vaststellen dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in deze tijd leven en niet in de middeleeuwen.

Historische overblijfselen

Aan de hand van historische overblijfselen in de stad komt het verleden weer tot leven. De vesten roepen herinneringen op aan de tijd dat Herentals een versterkte stad was. Het leven van de burgerij in de tweede helft van de 19de eeuw komt tot leven in de oude herenhuizen in de stad. Voorbeelden hiervan zijn het Molenwaterhof en kasteel Le Paige. Een oude spoorlijn doet je terugdenken aan het industrieel verleden in de stationsbuurt en lanen verraden de loop van de vroegere Kempense vaart door de stad.

Religieuzen in Herentals

Deze wandeling schetst een beeld van de kloosters in Herentals. De geschiedenis ervan weerspiegelt de mentaliteitsveranderingen tijdens de laatste honderd jaar. Je maakt kennis met de bloeiperiode van het religieuze leven in Herentals, maar wordt ook geconfronteerd met de ontkerkelijking van de samenleving.

Hertogelijke wandeling

Herentals is ontstaan uit een samensmelting van twee bewoningskernen. Dit gebeurde onder de impuls van de Hertog van Brabant. De handelsnederzetting rond de Kleine Nete werd verenigd met het domaniaal goed rond de Sint-Waldetrudiskerk. In de veertiende eeuw kende de stad een grote bloeiperiode. Die welvaart was vooral te danken aan de productie en handel in laken. De wandeling loopt door het noordelijke stadsdeel rond de Nete en legt de klemtoon op de geschiedenis van de burgerlijke stad en zijn ontstaan.

Wil je de mooiste en meest interessante plekjes van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven leren kennen? De dienst cultuur en toerisme Herentals organiseert gevarieerde, leerrijke en ontspannende wandelingen voor groepen. Een gidsbeurt van twee uur voor een groep van maximaal 25 personen kost 60 euro. Reserveren kan tot drie weken voor het geplande bezoek. Elk extra half uur kost 15 euro. Per reservatie wordt er een administratieve kost aangerekend van 5 euro.  

Een natuurwandeling voor scholen kost 34 euro. Per reservatie wordt er een administratieve kost aangerekend van 5 euro.

De stadsgidsen kennen Herentals als hun broekzak. Ze kunnen je niet alleen veel vertellen over de rijke geschiedenis van de stad en haar monumenten, ze kennen ook de meest charmante plekjes van de stad en de pittigste anekdotes die aan die plekken verbonden zijn. Op een twee uur durende wandeling laten ze je kennismaken met Herentals zoals je het nooit verwacht had. De gidsen hebben allemaal zo hun eigen route, maar bezoeken op verzoek graag de plekken die je aangeeft. Zo kan je toch een beetje à la carte Herentals bezoeken. Je kan de brochure Historische stadswandeling gebruiken als inspiratiebron. Bezoeken aan de Sint-Waldetrudiskerk en de Begijnhofkerk kunnen niet op momenten dat er eucharistievieringen zijn.  

De gidsen hebben ook enkele themawandelingen in de stad ontwikkeld. Voor de wat avontuurlijkere groepen zijn er fikse wandelingen in de groene omgeving ten noorden van de stad.