Voorlopig rijbewijs

U ontvangt uw voorlopig rijbewijs na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag u met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. 

Er zijn drie modellen:

  • model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B. Dit is 12 maanden geldig.
  • model 18: enkel voor de categorie B. Dit is 18 maanden geldig. U krijgt dit nadat u 20 uur praktische rijles hebt gevolgd. Met dit voorlopig rijbewijs mag u rijden zonder begeleiders.
  • model 36: enkel voor categorie B. Dit is 36 maanden geldig. U moet geen praktische rijles gevolgd hebben. Met dit voorlopig rijbewijs moet u rijden met begeleiding.

Procedure

Wat brengt u mee naar uw afspraak?

  • Uw identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier dat u krijgt bij het examencentrum
  • Voor model 36 vult de begeleider (maximaal twee begeleiders) zijn gegevens in op het aanvraagformulier en ondertekent dit. Als de begeleider niet in Herentals woont, moet hij met het aanvraagformulier naar het gemeentebestuur van zijn woonplaats gaan. Dat gemeentebestuur gaat na of de begeleider aan de voorwaarden voldoet.
  • Voor model 36 moet u ook het begeleidersattest van de begeleider meebrengen. Dit attest krijgt de begeleider van de rijschool of de instructeur die hem de vorming heeft gegeven. Het formulier moet ingevuld en ondertekend (of afgestempeld) zijn door de rijschool of de instructeur.
  • Voor model 18 neemt u het bekwaamheidsattest mee van de rijschool waar u de opleiding volgde.
  • De foto die op uw identiteitskaart staat, komt ook op het rijbewijs te staan.

Hoeveel kost een voorlopig rijbewijs?

25 euro