Voorlopig rijbewijs

U ontvangt uw voorlopig rijbewijs na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag u met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. 

Er zijn drie modellen:

  • model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B. Dit is 12 maanden geldig.
  • model 18: enkel voor de categorie B. Dit is 18 maanden geldig. U krijgt dit nadat u 20 uur praktische rijles hebt gevolgd. Met dit voorlopig rijbewijs mag u rijden zonder begeleiders.
  • model 36: enkel voor categorie B. Dit is 36 maanden geldig. U moet geen praktische rijles gevolgd hebben. Met dit voorlopig rijbewijs moet u rijden met begeleiding.
  • model 12: enkel voor categorie B. Dit is 12 maanden geldig. U kan dit enkel verkrijgen als u reeds een voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 heeft gehad. Dit voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 mag niet meer geldig zijn en moet minder dan 3 jaar verlopen zijn. U moet bovendien over een geldig theoretisch examen beschikken en u moet minstens 6 uren praktisch rijonderricht gevolgd hebben nadat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 is verstreken. Met het voorlopig rijbewijs model 12 moet u rijden met 1 of 2 begeleiders. U kan slechts 1 voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen binnen de 3 jaar na het verval van uw voorlopig rijbewijs model 18 of model 36.

Procedure

Wat brengt u mee naar uw afspraak?

  • Uw identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier dat u krijgt bij het examencentrum
  • Voor model 36 en model 12 vult de begeleider (maximaal twee begeleiders) zijn gegevens in op het aanvraagformulier en ondertekent dit.
  • Voor model 18 neemt u het bekwaamheidsattest mee van de rijschool waar u de opleiding volgde.
  • Voor model 12 brengt u het attest mee van de rijschool waar u minstens 6 uren praktisch rijonderricht volgde.
  • De foto die op uw identiteitskaart staat, komt ook op het rijbewijs te staan.

Hoeveel kost een voorlopig rijbewijs?

25 euro