Uw voortuin: een speciaal plekje

Maak van uw (voor)tuin een mooi stukje groen in Herentals. Hoe u dat doet? Vermijd verharding zodat het hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren en plant biodivers groen aan. Afhankelijk van welke planten u aanplant, kunt u ook vlinders, vogels, egels en bijen lokken naar uw voortuin. Groen laat leven en beleven. Met groen kunt u uw voortuin een verlenging van uw woonkamer maken en tot rust komen met zicht op groen. Het is bovendien een meerwaarde voor uw huis.

Spelregels

Wist u dat de verharding in uw voortuin geregeld wordt door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening? Daarin staat beschreven wat kan en wat niet kan en waar u een vergunning voor nodig hebt. Samengevat kan men stellen dat enkel strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar gebouwen vrijgesteld zijn van vergunning tot verharding. Maar voor andere, bijkomende verhardingen (niet-overdekte constructie) hebt u een vergunning nodig. Meer info vindt u op www.omgevingsloketvlaanderen.be/oprit-vijver-zwembad

Wat mag wel?

 • De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de gebouwen waarbij de oprit naar de garage of carport maximaal 3 meter breed is en het pad naar de voordeur maximaal 1,5 meter breed.
 • Kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, …

Wat willen we liever niet?

 • Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs in waterdoorlatende materialen, zoals grastegels, grind, kiezels, dolomiet, …
 • Een parkeerplaats of staanplaats in de openlucht, zelfs in waterdoorlatende materialen of op een natuurlijke ondergrond (gazon, gras, aangestampte aarde, … )
 • Tuinaanleg waarvoor een fundering (‘chape’, gestabiliseerd zand, … ) is vereist (zoals muurtjes, boordstenen en fundering voor kunstgras, …)

LET OP! Voortuinen die niet voldoen aan de geldende wetgeving worden gesanctioneerd. Een voortuin volledig verharden of er extra verharding in aanbrengen mag niet als u er geen vergunning voor hebt.

Daarom wordt er ook ingezet op controle en sancties. Wanneer een voortuin niet voldoet aan de geldende wetgeving wordt er actief opgetreden om de verharding aan te passen. Een gefaseerde handhaving daarvoor is in opmaak. Gebruik de tips and tricks hieronder en bespaar u later veel zorgen.

Aan de slag

Hebt u nog geen groene voortuin? Laat u dan inspireren door levendige voortuinen in de buurt en ga aan de slag. Begin met een grondplan van uw voortuin. Bepaal wat u mooi vindt en neem dat mee in uw ontwerp. Teken het paadje naar de voordeur en laat de rest groen. U kunt ook uw voortuin indelen in plantenvakken. Laat uw creativiteit de vrije loop! Hebt u geen groene vingers? Vraag dan raad aan een tuinarchitect of in het tuincentrum.

Tips voor ontwerp en plantenkeuze:

 • Kies zon-, halfschaduw- of schaduwplanten
 • Speel met gelaagdheid en/of reliëf
 • Kies planten die ieder seizoen een meerwaarde hebben.
 • Zorg voor een mooi samenspel van kleur en vorm en let hierbij op wat elke plant bijzonder maakt en wanneer.
 • Heb aandacht voor onze lokale biodiversiteit en bij-vriendelijke planten.
 • Kies voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp

Surf voor meer tips and tricks over plantenkeuze en een bij-vriendelijke voortuin naar www.weekvandebij.be.

Wat als u geen voortuin hebt?

Geen nood! Een geveltuin is misschien een oplossing. Zo draagt u ook bij tot de biodiversiteit. Meer info vindt u op www.herentals.be/geveltuin. Daarop staan het reglement, een stappenplan en plantenlijst.

Ook Neteland doet mee

Samen met de andere Neteland-gemeenten creëren we aangename leefomgevingen. In het najaar volgt er nog een actie over ontharding in heel Neteland in het kader van het traject geWOONtebreker, samen met de provincie Antwerpen. Hier vind je inspiratie en voorbeelden: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/gewoontebreker/neteland.html

Doe mee aan de Week van de Bij van zondag 30 mei tot zondag 6 juni. Ontdek hoe u uw tuin bij-vriendelijk kan inrichten op www.weekvandebij.be of haal uw bijenkrant in de bibliotheek