Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. 

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

U kunt het uittreksel uit de echtscheidingsakte op twee manieren aanvragen.

  • U vraagt het uittreksel aan via de website van de stad (zonder kaartlezer). De stad behandelt uw aanvraag binnen de twee werkdagen. U ontvangt het uittreksel via De Post. U kunt een aangevraagd uittreksel ook afhalen bij het stadsloket op het administratief centrum. Breng in dat geval uw identiteitskaart mee.
  • U gaat naar het stadsloket op het administratief centrum. Zij bezorgen u het uittreksel.

Voor het afhalen van een bewijs moet u geen afspraak maken.

Een uittreksel uit de echtscheidingsakte is gratis.