Subsidie voor jeugdkampen

De stad ondersteunt erkende Herentalse verenigingen bij de organisatie van kampen voor kinderen en jongeren tot en met 30 jaar.

De subsidie kan per erkende Herentalse vereniging slechts één maal per werkjaar aangevraagd worden, verschillende kampen worden gebundeld in één aanvraag. De vereniging dient het subsidiedossier volledig en correct in ten laatste op 30 september volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

Ondersteuning Covid kampen

Omwille van de drastische maatregelen die verenigingen moeten nemen is de kostprijs van de kampen de lucht in geschoten. Daarom besloot het stadsbestuur om de kampen financieel een extra ondersteuning van 15 euro per deelnemend lid tussen 0 en 30 jaar te bieden bovenop de bestaande subsidie. De kampen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager moet een erkende vereniging zijn;
  • Een vereniging kan de subsidie slechts één keer aanvragen (alle kampen worden gebundeld);
  • Het kamp bevat minstens 4 overnachtingen;
  • De kampen vinden plaats van 1 juli tot en met 31 augustus 2021;
  • Het vrijetijdspastarief wordt toegepast op de deelnamegelden van het kamp. Als de vereniging het vrijetijdspastarief niet toepaste voor de deelnamegelden van het kamp, dan houdt de vereniging zich er aan om deze extra tegemoetkoming prioritair te gebruiken voor de terugbetaling van de helft van de deelnamegelden aan houders van een geldige vrijetijdspas. Verenigingen kunnen de lijsten met deelnemers met een vrijetijdspas laten controleren door de dienst sport, jeugd & evenementen;
  • Als de vragen het beschikbare budget overstijgen, dan worden de bedragen evenredig verdeeld binnen de beschikbare kredieten;
  • De aanvragen worden uiterlijk 10 september 2021 ingediend.