Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur

Herentalse sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad kunnen een subsidie vragen als zij in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur huren. De lijst van deze sportinfrastructuur wordt jaarlijks, na advies van de sportraad, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
 
Op de huidige lijst staan op dit moment enkel de sporthallen van Sport Vlaanderen Herentals.