Stadsarchief
Dienst

AANGEPASTE OPENING TOT EN MET 3 APRIL

  • De leeszaal is gesloten.
  • Voor opzoekingen van dringende aard (bv. in het kader van successies, studieopdrachten, openbaarheid van bestuur, ....) kunt u een afspraak maken.
Het stadsarchief van Herentals bevindt zich in de voormalige infirmerie van het Augustijnenklooster (Augustijnenlaan 1) in Herentals. 
 
De leeszaal (op de benedenverdieping) is vrij toegankelijk. U moet zich wel bij de leeszaalbediende aanmelden. 
 
Om onderzoek te doen binnen de openingstijden hoeft u geen afspraak te maken. Ter voorbereiding van uw bezoek kunt u het leeszaalreglement inkijken. 
 
Collecties en archieven
 
Het stadsarchief bewaart de historische archieven en de erfgoedcollecties van de stad Herentals en van de (historische) inwoners. 
Een overzicht van de archieven en collecties vindt u in het archievenoverzicht.
 
De archieven en collecties worden systematisch in het archiefbeheersysteem van de stad Herentals geregistreerd. Te gepasten tijde wordt dit systeem als website gepubliceerd. Tot dan kunt u zich wenden tot de gedrukte inventarissen die u in de leeszaal – of op verzoek digitaal – kunt raadplegen. 
 
Nuttige websites
 
Schenken
 
Het stadsarchief bewaart naast de administratieve en openbare archieven ook heel wat private archieven en erfgoedobjecten die door (Herentalse) inwoners, verenigingen of lokale bedrijven werden geschonken. 
 
Beschikt u over archiefmateriaal en objecten met erfgoedwaarde – zoals oude foto’s, kaarten en plannen, maar evengoed een lokaal bedrijfsarchief – of over objecten die te maken hebben met bijzondere gebeurtenissen uit het verleden, dan kunt u ze aan de stad Herentals schenken. 
 
Het stadsarchief zorgt ervoor dat de stukken in goede omstandigheden bewaard worden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd maakt het stadsarchief de stukken toegankelijk voor hedendaags onderzoek. 
 
Raadplegen van niet-openbare archieven
 
Het stadsarchief bewaart ook hedendaagse administratieve en private archieven waarvan de beperking op de openbaarheid nog niet verstreken is. In bepaalde omstandigheden kunt u toch informatie uit deze archieven verkrijgen. Daarvoor dient u een gemotiveerde aanvraag in via info@herentals.be.