Speelterreinen

Herentals beschikt over heel wat ruimte waar kinderen op een veilige manier kunnen spelen. U vindt speelterreinen met speeltoestellen en/of het nodige groen in:

 • Processieweg
 • Albertstraat
 • Kleerroos
 • Sint-Janswijk
 • Dorp Morkhoven
 • Centrum
 • Molekens
 • Wuytsbergen
 • Kruisstraat
 • Vossenberg
 • Krakelaarsveld
 • Kapellenblok
 • Zandkapel
 • Rossem
 • Spaans Hof
 • Sterrebos
 • ter Bueken
 • Wochterberg
 • Koninkrijk
 • Wijngaard
 • Krombaak
 • 't Woud
 • Kapittelbossen
 • Sint-Janneke
 • Diependaal
 • Laarberg
 • Turfkuilen
 • Schonendonk
 • Maalderijstraat
 • Stadsveld
 • Leemputten

Herentals heeft ook een speelruimteplan. Dit plan geeft een overzicht van de speelruimte voor kinderen en jongeren in Herentals. Het plan bevat een aantal demografische gegevens zoals het aantal inwoners per wijk en de indeling van de jongeren in 4 leeftijdsgroepen. Tevens is er een opsomming van de officiële en officieuze speelterreinen. U kunt het speelruimteplan opvragen bij de jeugddienst of bij het stadsloket.