Retributie hernieuwing concessie begraafplaats

De stad heft een retributie op de hernieuwing van een concessie op een begraafplaats. De hernieuwing van een concessie gebeurt voor een periode van 30 jaar. De retributie moet betaald worden door de aanvrager van de hernieuwing. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aanvraag.