Dienstencentrum 't Convent

Het lokaal dienstencentrum is er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor doelgroepen zoals ouderen + 55 jaar, personen met een beperking, nieuwkomers, mensen in armoede,…  Iedereen kan in het dienstencentrum zijn vrije tijd zinvol besteden, zijn sociaal netwerk versterken en zich ontplooien.  Doelstelling van het dienstencentrum is iedereen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam te houden. Het algemeen welzijn staat hierbij centraal.  

Het OCMW heeft een deel van het oude moederhuis Sancta Maria verbouwd tot nieuw dienstencentrum.  Dat zal eind april in gebruik worden genomen.

Infopunt voor thuiszorgdiensten

  • algemene hulpvragen over thuiszorg
  • advies over het volledige aanbod van materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening, maaltijden aan huis, gezinszorg, voetverzorging, vervoersdiensten: minder mobielen centrale (MMC) en dienst aangepast vervoer (DAV)

Ontmoeting, ontspanning, vorming en creatief zijn

  • taal- en computercursussen
  • creatieve workshops: bloemschikken, schilderen, tekenen, hobbyateliers, kantklossen,…  
    Alle lessen worden gegeven door vrijwilligers.  De meeste cursussen worden in Herentals gegeven, maar ook in het Dorpshuis van Noorderwijk.
  • cafetaria, kaartnamiddagen, bingo spelen, petanque spelen, buurtwerking, gelegenheidsactiviteiten.

Infopunt voor senioren

  • voor vragen over alle sociale dienstverlening in Herentals. Wie niet kan langskomen, mag een afspraak maken voor een huisbezoek van onze coördinator bezoekersproject.  Zij komt bij jou thuis toelichting geven over alle sociale voordelen en bekijkt samen met jou of je al je rechten benut
  • infosessies over actuele of algemene onderwerpen: belastingaangifte via internet, erfenisrechten, dementie,…
  • maandelijks gratis bloeddrukmeting en bewegingsklas yoga.

Infopunt dementie