Openbaar onderzoek windturbines Hoevereveld

EDF Luminus nv heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw windturbinepark.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018. Gedurende die periode kunt u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

U kunt het dossier op deze webpagina raadplegen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving. Voor inzage van het dossier moet u een afspraak maken. Gelieve  bij  'opmerking'  uitdrukkelijk  het  dossiernummer OMGP_2017009521 te vermelden.