Kunstencampus

Aangepaste verkeerssituatie vanaf 14 december

  • Het aanrijden en wegrijden van het vrachtverkeer gebeurt via de Lierseweg. De vrachtwagens komen vanaf de Lierseweg de Molenvest ingereden en rijden ter hoogte van de inrit van de werf over de middenberm de werf binnen. De wegrijdende vrachtwagens rijden de Molenvest op, richting bibliotheek, waar ze draaien en via de Molenvest, richting Lierseweg, wegrijden. De fietsers en voetgangers kunnen de middenberm blijven gebruiken. De middenberm wordt enkel even afgesloten als een vrachtwagen de middenberm kruist. Dit zal gebeuren onder toezicht van een werftoezichter, die de gesloten herashekken voor vrachtwagens zal opendraaien, zodat middenberm even afgesloten is.
  • De Molenvest, in beide rijrichtingen, en in de Lierseweg, tussen de Zandpoort en de school (Lierseweg 37), worden fietsstraat. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken. Gemotoriseerd verkeer heeft toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers echter niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
  • Aan de werf is er aan de overkant van de Molenvest en aan de hoek Molenvest - Gildelaan (frituur) een parkeerverbod van maandag tot en met vrijdag, van 6 tot 18 uur.  
  • Vanaf februari 2021 is het parkeerterrein achter de bibliotheek (hoek Molenvest - Herenthoutseweg) blauwe zone (zone West). De bewoners van de Molenvest kunnen vanaf dan een bewonerskaart aanvragen voor Zone West via www.herentals.be/bewonerskaart.
  • Aangezien er geen werfverkeer meer door de Herenthoutseweg rijdt, wordt het parkeerverbod en de fietsstraat opgeheven.

Start van de werken

Op dinsdag 3 november start de renovatie van de Kunstencampus op de Molenvest. De renovatie gaat ongeveer twee jaar duren.

Verkeerssituatie

  • Er geldt op werkdagen van 6.30 tot 18 uur een parkeerverbod in de Molenvest, tussen Herenthoutseweg en Gildelaan, en in de Herenthoutseweg, tussen Sint-Jansstraat en Molenvest.
  • Voetgangers moeten oversteken naar het middenplein van de Molenvest. Ook fietsers mogen langs het middenplein rijden. 
  • ​Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen bijna altijd langs de werfzone blijven rijden. Als de werfzone toch moet afgesloten worden, kunnen fietsers en voetgangers via het middenplein blijven passeren. Voor gemotoriseerd verkeer en fietsers komt er dan een omleiding.
  • De Molenvest aan de zijde van de kunstencampus wordt fietsstraat. Ook de Herenthoutseweg, tussen Kolveniersstraat en Molenvest, wordt fietsstraat. Dat betekent dat automobilisten hier fietsers niet mogen voorbijsteken.

Tegelijk werkt de stad volop aan een mobiliteitsplan. Deze opdracht start nog dit jaar, of bij het begin van volgend jaar. In dit mobiliteitsplan bekijken we ook de verkeers- en parkeersituatie in de Molenvest.

Stad en politie kopen samen gebouw van Proximus

De stad Herentals biedt een breed scala aan kunstonderwijs aan. Zo volgen in de academie voor beeldende kunst (ABK) 450 leerlingen les. In de academie voor muziek, woord en dans (AMWD) zijn dat er zelfs 1.500. De huisvesting van de twee academies voldoet echter niet meer. De campus van de ABK in de Markgravenstraat is versleten en dringend aan vernieuwing toe. De campus van de AMWD in de Hikstraat is verouderd en bovendien te klein, waardoor de stad klaslokalen van kOsh moet bijhuren in de Burchtstraat en de Wolstraat.

Verder kampt de stad met een verspreid administratief archief dat zich bevindt in verschillende locaties van de stad, die daar niet altijd even geschikt voor zijn. 

De stad is daarom al sinds de vorige legislatuur op zoek naar nieuwe huisvesting voor de stedelijke academies en het stadsarchief. Zo liet de stad in 2008 een ontwerp opmaken voor een nieuw gebouw in de Markgravenstraat. Hier zouden de ABK en enkele klassen van de AMWD worden gehuisvest. De andere klassen van de AMWD zouden in de Hikstraat blijven. De investering bedroeg ongeveer 7 miljoen. Wegens de financiële crisis moest de stad van dit plan afstappen.

Ook deze legislatuur werden er verschillende pistes bekeken. Zo keek de stad opnieuw naar de vernieuwing van de ABK in de Markgravenstraat, om daar ook de AMWD en een deel van het stadsarchief in onder te brengen. Ook de voormalige lompenfabriek (het voddenkot) was een tijdje een optie, tot de eigenaar in december 2013 definitief liet weten dat een verkoop geen optie was. De stad keek vervolgens naar het braakliggende parkeerterrein naast de bibliotheek, maar dat bleek te klein om de twee academies in onder te brengen.

Einde 2013 kreeg de stad een aanbod van Proximus voor de aankoop van het gebouw in de Molenvest 19-27. Dit gebouw huisvest momenteel de politiezone Neteland, de VDAB en grote technische ruimtes met telefooncentrales van Proximus. Proximus wil dit gebouw verkopen omdat ze met de moderne technologie minder oppervlakte nodig hebben. De stad en de politie hebben vervolgens het aanbod en het gebouw grondig bestudeerd om zo een doordachte keuze te kunnen maken. Zo liet de stad architectenbureau RE-ST uit Herentals een bouwtechnische haalbaarheidsstudie uitvoeren en deze was positief. Ook de directeurs van de twee academies waren intensief betrokken bij deze haalbaarheidsstudie. 

Na een jaar onderhandelen, sloten Proximus, de stad en de politiezone een akkoord over de verkoop van het gebouw op de Molenvest. Begin 2015 kochten de stad en de politiezone het gebouw van 11.600 m² voor 5.800.000 euro, waarvan de politie 1.270.000 euro betaalt. Het gebouw zal in de toekomst onderdak bieden aan de politiezone, de ABK, de AMWD, een groot deel van het stadsarchief en de VDAB. De VDAB zal dan van de stad huren, en niet langer van Proximus.

Met de aankoop kan de stad haar twee academies onder één dak brengen. Door deze verhuis komen op termijn de lokalen in de Markgravenstraat en de Hikstraat vrij, die dan verder ontwikkeld of verkocht kunnen worden. Door de verhuis beschikken de academies over voldoende ruimte, waardoor de stad niet langer een tiental klaslokalen moet huren bij het KOSH.

Proximus verkoopt nu dus het gebouw aan de stad Herentals en de politiezone Neteland. De volgende vier jaar blijft Proximus het gebouw nog wel huren van de stad Herentals. Tegen einde 2018 heeft Proximus de technische omschakeling naar een kleinere oppervlakte afgewerkt. In 2019 start de verbouwing.

Met de kunstencampus in het hart van de stad trekken we dezelfde visie als met het cultuurcentrum door: een blikvanger in het centrum die voor heel wat bedrijvigheid en levendigheid zal zorgen. De kunstencampus zal dan ook een open kunstencentrum en ontmoetingsplek worden waar kunstenaars uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en beïnvloeden. 

Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester (8 juni 2016)

De stad zocht een ontwerper voor de Kunstencampus via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De Open Oproep is een lijst met bouwprojecten die twee keer per jaar gepubliceerd wordt. Ontwerpers uit heel Europa kunnen zich kandidaat stellen voor de opgenomen projecten. De stad en de politiezone werden tijdens de hele selectieprocedure bijgestaan door een onafhankelijke deskundige. Deelnemen aan de Open Oproep kostte 33.275 euro. Daarvan betaalde de stad 25.595 euro en de politiezone 7.320 euro. Op 6 juni 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen de ontwerpopdracht aan de tijdelijke vereniging TV Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten – VK engineering (FVWW).

Voorontwerp voor Kunstencampus bekend (11 april 2017)

De stad heeft een eerste voorontwerp klaar voor de nieuwe kunstencampus in de Molenvest. Het voorontwerp werd op 5 april voorgesteld aan een gemeenteraadscommissie, waar ook leden van de politieraad aanwezig waren. In de plannen is er in het gebouw, naast de politie en de kunstencampus, ook plaats voor de VDAB. Als alles volgens planning verloopt, vraagt het stadsbestuur einde dit jaar nog een bouwvergunning aan. De verbouwing van de Kunstencampus zou dan starten in het voorjaar van 2019. In 2020 moet de kunstencampus klaar zijn.

Het voorontwerp werd getekend door het architectenbureau FVWW in overleg met de academie muziek woord en dans, de academie beeldende kunst, de politiezone Neteland en de VDAB. Ook de Herentalse verenigingen krijgen er plaats in de Kunstencampus. De stad heeft de ambitie om de Kunstencampus zo energievriendelijk mogelijk uit te voeren. De nodige isolatie en de beste technieken zijn daarom opgenomen in het voorontwerp.

Infomarkt over de Kunstencampus (6 juni 2018)

Begin 2015 kochten het stadsbestuur van Herentals en de Lokale Politie Neteland het voormalige Belgacomgebouw in de Molenvest. De politie is op dit moment reeds gehuisvest in dit gebouw. In de toekomst krijgen ook de stedelijke kunstacademies hier onderdak. Dit grootse project werd in Herentals al snel bekend als de Kunstencampus.
 
Ondertussen zijn er heel wat nieuwe stappen gezet. Het stadsbestuur wil u daarvan op de hoogte brengen en organiseert op woensdag 6 juni van 18 uur tot 20 uur een infomarkt in de Lakenhal. U vindt er informatie over de bestemming, de toekomstige dienstverlening en de mobiliteitsstudie. Verder kunt u er de ontwerpen van het architectenbureau inkijken.
 
Alle buren, inwoners en iedereen met een hart voor het Herentalse cultuurleven zijn van harte welkom.

Kunstencampus krijgt subsidie als lokaal klimaatproject (3 juni 2019)

De Vlaamse overheid selecteerde de Kustencampus en het politiecommissariaat in de Molenvest als lokaal klimaatproject. Dit betekent dat de stad kan rekenen op een projectsubsidie van 187.500 euro. Vlaanderen investeert in het totaal 12 miljoen euro in tachtig lokale projecten die de klimaatuitdaging concreet aanpakken.
 
De Kunstencampus werd geselecteerd omdat het project sterk inzet op duurzaamheid. Het bestaande gebouw in de Molenvest wordt niet gesloopt maar gerenoveerd waardoor er geen sloopafval is. Daarbij wordt nieuwe campus goed geïsoleerd en komen er zonnepanelen.