Juridische dienst

De juristen van Neteland geven gratis juridisch advies, helpen u bij het schrijven van brieven en kunnen u begeleiden bij bepaalde procedures of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. U kunt bij hen terecht met vragen over

  • huurcontracten
  • echtscheiding
  • onderhoudsgeld
  • eigendommen
  • erfenis
  • gerechtskosten
  • handelsrecht
  • belastingen
  • ...

De dienst rechtshulp van stad Herentals is enkel bedoeld voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk.
Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.

Zitdagen

De juridische dienst is een dienst van de Intergemeentelijke Samenwerking van OCMW's uit de Midden-Kempen (ISOM). 
De juristen houden spreekuur in verschillende OCMW’s in de regio: