Jeugdraad

De jeugdraad komt op voor de belangen van kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven. De jeugdraad brengt adviezen uit over het jeugdbeleid. Jongeren kunnen er hun mening kwijt over het stedelijk jeugdbeleid. De jeugdraad moedigt sociale en culturele activiteiten voor de jeugd aan of neemt zelf initiatieven die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De jeugdraad wil bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren. De vergaderingen vinden plaats in het Koetshuis in het stadspark om 20 uur op:

  • donderdag 25 oktober 2018
  • donderdag 29 november 2018
  • vrijdag 22 februari 2019 (uitzonderlijk in JC2200)
  • donderdag 28 maart 2019
  • donderdag 25 april 2019
  • donderdag 23 mei 2019

Meer informatie