Jeugdraad

De jeugdraad komt op voor de belangen van kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven. De jeugdraad brengt adviezen uit over het jeugdbeleid. Jongeren kunnen er hun mening kwijt over het stedelijk jeugdbeleid. De jeugdraad moedigt sociale en culturele activiteiten voor de jeugd aan of neemt zelf initiatieven die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De jeugdraad wil bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren. De vergaderingen vinden plaats op de jeugddienst om 19.30 uur op:

  • donderdag 26 januari 2017
  • donderdag 23 februari 2017
  • donderdag 30 maart 2017
  • donderdag 27 april 2017
  • donderdag 18 mei 2017

Meer informatie