Jeugdraad

De jeugdraad komt op voor de belangen van kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven. De jeugdraad brengt adviezen uit over het jeugdbeleid. Jongeren kunnen er hun mening kwijt over het stedelijk jeugdbeleid. De jeugdraad moedigt sociale en culturele activiteiten voor de jeugd aan of neemt zelf initiatieven die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De jeugdraad wil bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren. De vergaderingen vinden plaats in de bovenzaal van het Koetshuis in het stadspark om 19.30 uur op:

  • donderdag 22 februari 2018
  • donderdag 29 maart 2018
  • donderdag 26 april 2018
  • donderdag 24 mei 2018

Meer informatie